Järeän lahopuun varassa elävät lajit eivät kestä nykyisenlaista metsätaloutta

Elonkirjon monimuotoisuus vaatisi, että lahopuuta kertyy metsään jatkuvasti, myös harvennushakkuiden aikaan, sanoo kuolleilla havupuilla elävistä kovakuoriaisista ja sienistä väitellyt ekologi.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 9/2023.

Kun luonnontilaiset metsät hupenevat, lukuisat lahopuusta riippuvaiset eliölajit uhkaavat kadota. Mervi Laaksonen tutki 10.10. tarkastetussa ekologian väitöksessään kuolleilla kuusilla ja männyillä eläviä kovakuoriaisia ja sieniä.

— Metsänkäsittely suosii lajeja, jotka pystyvät käyttämään esimerkiksi kantoja ja hakkuutähteitä elinympäristönään. Pystyyn kuolleita mäntyjä tai muuta järeämpää lahopuuta vaativat lajit eivät pärjää talousmetsämaisemassa yhtä hyvin.

Laaksonen selvitti kenttätutkimuksissaan harvinaisen kovakuoriaislajin, korukeräpallokkaan, esiintymistä. Se lisääntyy ja sen toukat ruokailevat tietyn limasienilajin, nuijanuorasen, itiöemillä. Korukeräpallokasta löytyi vain luonnontilaisista, runsaslahopuustoisista metsistä.

— Vielä jäljellä olevien vanhojen metsien suojeleminen on erittäin tärkeää. Näissä metsissä on sekä lahopuuta että sellainen puuston rakenne, joka tuottaa lahopuuta myös jatkossa.

Talousmetsän hoitotapa ratkaisee

Mervi Laaksonen kannattaa toimia, joilla lahopuun määrää lisättäisiin myös talousmetsissä. Säästöpuuryhmien jättäminen onkin jo hakkuiden yhteydessä tavallista, mutta niitä tulisi olla tiheämmässä, jotta erikoistuneet lajit voisivat säilyä.

— Lahopuustoa voisi rikastaa koko metsän käsittelyn ajan, myös harvennushakkuissa. Toivon, että väitöskirjani vaikuttaisi osaltaan siihen, että monimuotoisuus huomioitaisiin metsien käsittelyssä, biologi sanoo.

Lue lisää: Lahopuuta tarvitsevia lintuja, sieniä, pistiäisiä ja muita lajeja voi auttaa tekopökkelöilla: harvennus- ja päätehakkuissa katkaistaan järeitä puita muutaman metrin korkeudelta lahopuujatkumon tueksi. TEKOPÖLY-projekti julkaisi pökkelöohjeet.

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.