Helsingin yliopiston ekologit kurssittivat suuryritysten johtajia luonnon monimuotoisuudesta

Biodiversiteetin johtajakurssin tavoitteena oli inspiroida johtajia huomioimaan luonnon monimuotoisuus ja luontokadon torjuminen yritysten strategiassa.

Helsingin yliopiston Ekologisen muutoksen tutkimuskeskus (REC) oli lokakuussa mukana järjestämässä Biodiversiteetin johtajakurssia 25 suomalaiselle yritysjohtajalle. Kurssille osallistuivat muun muassa Metson, Fortumin ja Ilmarisen toimitusjohtajat, ja sitä olivat järjestämässä myös Puistokatu 4, Climate Leadership Coalition sekä Ympäristötiedon Foorumi.

– Tavoitteemme oli levittää yritysjohtajille tietoa biodiversiteetistä ja inspiroida huomioimaan se yritysten strategiassa. Ajatuksena oli auttaa hahmottamaan luonnon monimuotoisuuden perusteita ja toisaalta kertoa, mitä uusin tutkimus sanoo biodiversiteettimuutoksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, kertoo Helsingin yliopiston kasvien biodiversiteetin professori Anna-Liisa Laine.

Laine valmisteli kurssin ohjelman yhdessä toisen Helsingin yliopiston biodiversiteetin huippututkijan ja ekologin Tomas Roslinin kanssa. Lisäksi ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen toi tilaisuuteen poliittisen päätöksenteon terveiset ja Stanfordin yliopiston palkittu ympäristötutkija ja ekologi Gretchen Daily luennoi etäyhteyden välityksellä.

Tutkimus auttaa torjumaan luontokatoa

Kurssilla muistutettiin yritysjohtajia luontokadon uhkakuvien lisäksi myös siitä, että biodiversiteettiä huomioivissa ratkaisuissa on varovaisen arvion mukaan biljoonien dollarien kasvupotentiaali​.

Suomessa on poikkeuksellisen laaja tutkimusaineisto luonnon monimuotoisuutta tukevan toiminnan tueksi. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on koottu yhteen Suomessa kerättyjä luonnon pitkäaikaissarjoja, joita analysoimalla on päästy käsiksi luonnon muutosvauhtiin ja sen ajureihin. Tämän tiedon pohjalta voidaan myös rakentaa toimenpiteitä luontokadon torjumiseksi.

Laine toivoo, että kurssi sai osallistujat ymmärtämään, että luontokadolla on kauaskantoisia vaikutuksia. Toisaalta hän muistutti kurssilla myös siitä, että meillä on tarpeeksi tutkimustietoa luontokadon torjumiseksi ja ettei torjunta ole niin vaikeaa kuin usein ajatellaan.

– Oli hienoa saada palautetta, että kurssilla saatu tieto auttaa johtajia tarkastelemaan strategiaansa uudesta näkökulmasta.