Helsingin tiedepalkinto professori Craig Primmerille

Helsingin kaupungin tiedepalkinto luovutettiin professori Craig Primmerille Helsinki-päivänä 12.6.2023.

Craig Primmer on australialaissuomalainen tutkija, joka tutkii ryhmineen kalojen perimää. Selvittämällä lohen elinkierron geneettistä perustaa voidaan löytää keinoja luonnon monimuotoisuuden suojeluun sekä luonnon omissa populaatioissa että kalanviljelyssä.

Primmer selvittää työssään kalojen käyttäytymisen syitä, mikä auttaa kehittämään kalojen suojelua myös muuttuvissa ympäristöoloissa. Primmerin kalojen perimään keskittyvän luonnonsuojelugenetiikan alan tärkeimpiä tutkimuslöydöksiä on julkaistu muun muassa arvostetussa Nature-tiedelehdessä. Primmer on julkaissut myös 200 tieteellistä artikkelia.

̶  On valtava kunnia saada näin arvostettu palkinto, varsinkin kun katsoo luetteloa nimistä, jotka ovat saaneet sen aiempina vuosina. Sen lisäksi, että kyseessä on tiedepalkinto, olen myös erittäin otettu siitä, että minua pidetään maahanmuuttajataustaustani huomioon ottaen helsinkiläisenä. On myös tärkeää huomata, että tiedettä tehdään tiimeissä eikä yksilöinä, joten on tärkeää antaa tunnustusta suurelle joukolle nykyisiä ja entisiä ryhmän jäseniä ja yhteistyökumppaneita sekä rahoittajille, jotka ovat tehneet tutkimuksemme mahdolliseksi, toteaa Primmer.

Primmerin tieteellisistä ansioista on hyvänä osoituksena, että hänet on valittu akatemiaprofessoriksi kahdesti. Primmerin tutkimustyön korkeasta kansainvälisestä tasosta kertoo myös, että hän on saanut kaksi kertaa Euroopan tutkimusneuvoston eli ERC:n myöntämän Advanced rahoituksen, joka on suunnattu alansa huippututkijoille sellaisiin uraauurtaviin ja kunnianhimoisiin hankkeisiin, joilla on erittäin suuri vaikutuspotentiaali.

Helsingin tiedepalkinto on jaettu vuodesta 1996 lähtien. Palkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Helsingin tiedepalkinto myönnetäänkin tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. Lue Helsingin kaupungin tiedote

Craig Primmer työskentelee professorina Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa ja Biotekniikan Instituutissa sekä tiedekunnan tutkimusasioista ja kansainvälisyydestä vastaavana varadekaanina.

Primmer väitteli tohtoriksi Ruotsin maatalousyliopistosta vuonna 1997 ja sai vuonna 1999 Helsingin yliopiston ekologisen genetiikan dosentin pätevyyden. Vuonna 2005 hänet valittiin Turun yliopiston Biologian laitokselle genetiikan professoriksi ja vuonna 2017 hän siirtyi genomiikan professoriksi Helsingin yliopistoon.

Tutustu Primmerin tutkimusryhmän sivuihin
Evolution, conservation and genomics (vain englanniksi).