ERC-miljoonarahoitus kolmelle Helsingin yliopiston tutkijalle

Rahoituksella tutkitaan ympäristönmuutoksen seurauksia, inversio-ongelmia sekä eri sukupolvien suhdetta materiaaliseen ja ympäristöön liittyvään perintöön.

Anna-Liisa Laine bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta, Matti Lassas matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja Virpi Timonen valtiotieteellisestä tiedekunnasta ovat saaneet Euroopan tutkimusneuvoston arvostetun ERC Advanced Grant -rahoituksen. Rahoitus on viisivuotinen, ja sitä voi saada 2,5 miljoonaan euroon asti.

Professori Anna-Liisa Laineen hanke The Coevolutionary Consequences of Biodiversity Change tutkii ympäristönmuutoksen seurauksia ekologisella ja evolutiivisella tasolla.

Tutkijat selvittävät, kuinka biodiversiteettimuutos on vaikuttanut kasviyhteisöjen mikrobien monimuotoisuuteen ja vuorovaikutussuhteisiin. Tutkimuksessa yhdistetään genomitason tutkimus kokeelliseen työhön ja luonnonyhteisöiden seurantaan.

Professori Matti Lassas tutkii projektissaan Käänteiset ongelmat ja geometria inversio-ongelmia. Inversio-ongelmat ovat matematiikan osa-alue, joka vaikuttaa esimerkiksi lääketieteellisessä kuvantamisessa, maaperän tutkimuksessa sekä rakenteiden testauksessa.

Projektissa kehitetään menetelmiä, jotka parantavat viruksista elektronimikroskoopilla otettujen kuvien laatua. Lisäksi suunnitellaan uusia lääketieteellisiä kuvausmenetelmiä, jotka perustuvat elastisten aaltojen käyttöön.

Professori Virpi Timosen Legacies-projekti tutkii sitä, miten eri sukupolvet ymmärtävät materiaalisen ja ympäristöön liittyvän perintönsä. Tutkimuksessa selvitetään, miten eri sukupolvien suhde sukupolvelta toiselle siirtyvään perintöön – varallisuuteen ja omaisuuteen sekä ympäristöön – on kytköksissä eriarvoistumiseen, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon.

Tulokset voivat auttaa löytämään uusia näkökulmia ympäristökriisien ehkäisyyn ja eriarvoisuuden vähentämiseen tulevia sukupolvia koskevassa päätöksenteossa.

Rahoitusta uraauurtavaan tutkimukseen

Euroopan tutkimusneuvoston ERC Advanced Grant on kohdistettu alansa huippututkijoille uraauurtaviin projekteihin, joilla on erittäin suuret potentiaaliset vaikutukset. Rahoituksen voi saada tutkija, joka on kymmenen viime vuoden aikana saavuttanut merkittäviä tutkimustuloksia ja jolla on poikkeuksellisen vahvoja tutkimuksen johtamisen ja tieteen ansioita.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat menestyneet hyvin ERC-rahoitusten hauissa. Lähes puolet kaikista Euroopan tutkimusneuvoston Suomeen myöntämistä rahoituksista on tullut Helsingin yliopistoon.

 

Lue lisää ERC:n rahoittamasta tutkimuksesta Helsingin yliopistossa.