Yhteistyötä Itämeren hyväksi: yliopisto uusi Itämerihaaste-sitoumuksensa

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyö ainutlaatuisen merialueen eteen jatkuu ja tiivistyy uusitun Itämerihaaste-sitoumuksen myötä. Vuosille 2021–2023 uusitussa sitoumuksessa korostuvat eri sidosryhmien kuten rannikkokaupunkien, yritysten ja tutkijoiden välinen yhteistyö.

Helsingin yliopisto on ollut Itämerihaasteessa mukana sen alusta asti vuodesta 2007. Yliopiston ja kaupungin välinen yhteistyö Itämeren suojelemiseksi mahdollistaa sekä pitkäjänteisen yhdessä kehittämisen että uudet kokeilut ja avaukset. Uusi sitoumus linjaa jatkoa hyväksi havaituille toimintamalleille sekä nostaa esiin uusia avauksia Itämeren puolesta. 

– Helsingin yliopisto haluaa olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä, joka toimii aktiivisesti myös ainutlaatuisen Itämeren hyväksi. Tarvittaviin tuloksiin päästään vain yhteistyöllä, sanoo vararehtori Tom Böhling. 

Uusittu sitoumus on haastanut miettimään uusia toimintamalleja. Sitoumuksen myötä yliopisto tiivistää edelleen yhteistyötään Helsingin kaupungin kanssa ja yhteistyössä luodaan esimerkiksi Viikin kampusalueelle innovaatiokeskittymä, joka aloittaa toimintansa Itämeri-tutkimukseen linkitettävällä Kestävä ruoka -teemalla. Innovaatiokeskittymässä tuodaan yhteen opiskelijoita, tutkijoita, yrityksiä sekä muita toimijoita.  Yhdessä kaupungin kanssa valmistellaan myös uutta maatalouden vesiensuojelun tutkimushanketta.  

Itämeren suojelun ekonomian professuuri ja Itämeri-paneeli yhteistyön kulmakiviä

Helsingin kaupungin lahjoittama Itämeren suojelun ekonomian professuuri on keskeisessä roolissa yliopiston Itämeri-tutkimuksen, -opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kannalta. Kaupunki on osarahoittanut professuuria jo 10 vuotta. Professuuri on vahvistanut yliopiston ja kaupungin välistä monitieteistä Itämeri-yhteistyötä, jossa tuodaan yhteen eri tieteenaloja ja toimialoja yhteisten kysymysten äärelle. 

– Vakiintuneita ja toimiviksi todettuja yhteistyön muotoja kuten projektikursseja ja graduprojekteja jatketaan. Monitieteinen Baltic Sea Studies -moduuli osallistaa opiskelijat mukaan Itämeri-työhön. Moduuli yhdistää luonnontieteiden, taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia meriluonnon vaalimiseen ja merellisten elinkeinojen kestävään kehittämiseen. Moduulin osana järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettava projektikurssi, jonka aikana opiskelijat ratkaisevat käytännön kysymyksiä ja haasteita, kertoo Itämeren suojelun ekonomian professori ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan varadekaani Kari Hyytiäinen.

Kaupungin kanssa jatketaan myös yhteistä tiedeviestintää ja tapahtumien järjestämistä. Yliopisto osallistuu aktiivisesti paikallistason Itämeri-paneelin toimintaan. Paneeli on Helsingin ja Turun kaupunkien perustama monialainen asiantuntijapaneeli, joka nostaa julkiseen keskusteluun ajankohtaisia Itämeri-asioita, rakentaa yhteyksiä toimijoiden välille ja kannustaa toimintaan Itämeren suojelemiseksi.

Itämeren suojelu on osa ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjuntaa 

Ainutlaatuinen Itämeri on ehtymätön tutkimuksen kohde, joka tarjoaa linkin aikamme suuriin kysymyksiin. Helsingin yliopisto on Suomen suurin monitieteinen Itämeri-tutkimuksen keskus, joka kouluttaa tulevaisuuden asiantuntijoita. Tähän osaamiseen perustuu myös työ Itämeren hyväksi. Pitkäjänteinen tutkimus keskittyy muun muassa monimuotoisuuden vaalimiseen sekä merellisten elinkeinojen kestävään kehittämiseen.  

– Itämeren suojelu liittyy monilta osin globaalien ympäristöongelmien – ilmastonmuutoksen ja luontokadon – torjuntaan. Vesiensuojelun saumaton kytkeminen osaksi kokonaisvaltaista yhteiskunnan kestävyysmuutosta on ajankohtainen kysymys, jonka ratkaisussa kaupungit ja tutkijat voivat yhdistää voimansa, toteaa Kari Hyytiäinen.

Lisätietoa

Helsingin yliopiston Itämerihaaste-sitoumus