Työkaluja Euroopan Unionin luonnonsuojelun suunnitteluun

Paikkatietoon pohjautuvilla analyysimenetelmillä voidaan arvioida Euroopan luonnonsuojeluohjelmien onnistumista. Aija Kukkala käytti väitöstutkimuksessaan Helsingin yliopistossa kehitettyä suojelu- ja maankäytön suunnitteluohjelma Zonationia ja havaitsi, että Euroopan Unionin alueelle levittäytyvä Natura 2000 –verkosto suojeli suhteellisen monipuolisesti uhanalaisia eläimiä.

Luonnon ja ihmisen tarpeet ovat yhä useammin ristiriidassa, tarvitaan priorisointia. Mistä lisäalueet luonnonsuojeluun tai rakentamiseen pitäisi valita? Sitä joutuvat pohtimaan maankäytönsuunnittelijat,  kaavoittajat ja poliittiset päätöksentekijät.

Paikkatiedon ja laskennallisten menetelmien avulla luonnonsuojelualueita voidaan vertailla ja pistää tärkeysjärjestykseen sen mukaan miten ne edistävät monimuotoisuutta. Samoilla menetelmillä voidaan myös kustannustehokkaasti tunnistaa arvokkaita alueita nykyisen luonnonsuojelualueverkoston ulkopuolelta tai ohjata haitallista maankäyttöä vähemmän arvokkaille alueille.

Aija Kukkala tutki myös miten ekosysteemipalvelut eli luonnon tarjoamat hyödyt ihmiselle voidaan ottaa mukaan priorisointiin. Ekosysteemipalveluja ovat esimerkiksi virkistys, pölytys, tulvasuojelu, hiilen sidonta sekä myös ruuantuotanto.

Väitöstutkimuksen mukaan paikkatietopohjaiseen analyysiin pystytään ottamaan Euroopan tasolla mukaan myös ekosysteemipalvelut.  

— Suojelusuunnittelu hyötyy, kun ekosysteemipalvelut otetaan mukaan. Näin suojelua on helpompi perustella poliittisille päätöksentekijöille, sanoo Aija Kukkala.

Suojelua ja ennallistamista

Paikkatieto-aineistoon pohjaava analyysi paljastaa, että lajisto on monipuolisinta Etelä-Euroopassa ja taas Pohjois-Euroopassa. Keski-Euroopassa on laajoja kaupunki- ja viljelyalueita ja sinne sovelletaankin erilaista luonnonsuojelupolitiikkaa. Luonnonsuojelu voi olla myös ennallistavaa.

Euroopan Unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet määrälliseen suojelutavoitteeseen, joka on 17 prosenttia pinta-alasta ja toisaalta omaan biodiversiteettistrategiaan, jossa Natura 2000-verkosto on keskeinen.

Aija Kukkalan mukaan luonnonsuojelualueet ja niiden kustannustehokkuus eivät ole erillään muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta.  Suojelusuunnitteluun tarvitaan hänen mukaansa kiinteämpää yhteyttä muuhun alueelliseen maankäytön suunnitteluun. Luonnonsuojelussa voidaan tehdä kompromisseja ja huomioida sekä ekologisen että sosiaalisen kestävyyden näkökulmia.

Suojelu- ja maankäytön suunnitteluohjelma Zonationin voi ladata täältä: https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/metapopulation-research-centre/software

FM Aija Kukkala väittelee 21.4.2017 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Spatial conservation planning for biodiversity and ecosystem services - from concepts and methods to policy agendas in the European Union". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Exactum, CK112, Gustaf Hällströminkatu 2b. Tervetuloa! 

Väitöskirja: "Spatial conservation planning for biodiversity and ecosystem services - from concepts and methods to policy agendas in the European Union" .

Lisätietoja:

FM Aija Kukkala

Sähköposti: aija.kukkala@helsinki.fi

Puhelin: 050 3726280

Viestinnän asiantuntija Riitta-Leena Inki

Sähköposti: riitta-leena.inki@helsinki.fi

Puhelin: 050 448 5770

Twitter: @inkiriitta