Järvien tilan seurantamenetelmien kehittämiseen merkittävä rahoitus Kulttuurirahastolta

Kulttuurirahasto on myöntänyt miljoona euroa tutkimushankkeeseen, jossa selvitetään vuosina 2022–26 yhdeksän eri puolilla Suomea sijaitsevan järven vesiekosysteemien tila ja testataan erilaisia kustannustehokkaita seurantamenetelmiä.

Tutkittavat järvet on valittu niin, että ne ovat erilaisen ihmistoiminnan vaikutuksen alaisina (kaupunkiasutus, kaivostoiminta, metsäteollisuus, turvetuotanto). Tutkimuksen toteuttavat paleoekologian dosentti Jan Weckströmin johtama työryhmä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa sekä KVVY Tutkimus Oy. Hankkeeseen liittyy myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) soveltava osuus, jota rahoittaa 100 000 eurolla ympäristöministeriö.

– On erittäin hienoa, että Suomen kansallisaarteen, vesiekosysteemien, hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen on nähty tukemisen arvoiseksi. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda yksilöllisempiä, monipuolisempia ja paremmin eri järvityyppeihin ja kuormituslähteisiin soveltuvia ympäristön tilaa ja sen muutoksia kuvaavia kustannustehokkaita menetelmiä. Parhaimmillaan siitä tulevat hyötymään sekä luonto että toimenharjoittajat, sanoo Weckström.

 

Lisätietoja:

Suomen Kulttuurirahaston 2.2.2022 julkaisema tiedote