Seurantauutiset kaikille luonnosta kiinnostuneille

Luomus ja Lajitietokeskus tarjoavat tuhdin tietopaketin luonnosta kiinnostuneille vapaaehtoisten keräämän aineiston pohjalta syntyneestä tutkimuksesta.

Suuri joukko vapaaehtoisia linnuista, lepakoista, sammakoista ja matelijoista innostuneita harrastajia tuottaa ensiarvoisen tärkeää tietoa luonnon seurannan ja tutkimuksen tarpeisiin. Nyt Luomus ja Lajitietokeskus tarjoavat luonnosta kiinnostuneille tuhdin tietopaketin kansalaistieteenä (citizen science) kerätyn aineiston pohjalta syntyneestä tutkimuksesta.

Seurantauutisen ensimmäinen numero ilmestyy tänään tiistaina 5.4. ja siinä kerrotaan muun muassa tuoreesta lintujen ja nisäkkäiden uhanalaisuusarvioinnista, joka tehtiin vapaaehtoisten harrastajien keräämien tietojen pohjalta. Lisäksi houkutellaan lepakkoharrastuksen ja rengastuksen pariin ja kerrotaan rengastuksella hankitusta tiedosta. Tuloksia esitellään niin ikään petolintu- ja vesilintuseurantojen osalta ja lisäksi kerrotaan merkittävistä tuloksista, joissa linnut indikoivat elinympäristön muutosta ja reagoivat ilmastonmuutokseen.

Seurantauutiset löydät osoitteesta www.luomus.fi/seurantauutiset

Seurantauutiset on Lajitietokeskuksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen yhteisjulkaisu ja sen päätoimittaja on Juha Honkala.

Yhteystiedot:
Juha Honkala
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
Helsingin yliopisto
050 3182334
juha.honkala@helsinki.fi