Leppoisaa laskentaa ja tärkeitä tuloksia

Kansalaistiede ja kansalaishavainnot ovat nousussa. Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen äskettäin julkaisema vuosittainen Seurantauutiset kannustaa kansalaisia mukaan seuraamaan luontoa ja ilmoittamaan havaintonsa tutkijoiden käyttöön.

Meistä jokainen voi osallistua seurantoihin. Riittää, että tarjoaa linnuille talviruokinnan ja seuraa sen tapahtumia tai jos haluaa hieman haastetta niin voi perehtyä moniin muihin vaihtoehtoihin. Seurantauutiset kertoo tutkimuksesta, jota voidaan tehdä vapaaehtoisten harrastajien havaintojen pohjalta.

Seurantoihin on tärkeää osallistua juuri nyt

Linnustonseurannassa on nyt käynnissä poikkeuksellisen tärkeä vaihe sillä tuleva maastokausi on keskeisessä roolissa, kun linnustonseurannan aineistolla toteutetaan uusi kansallinen lajien uhanalaisuusluokitus, arvioidaan EU:n onnistumista linnustonsuojelussa ja kootaan Euroopan lintujen levinneisyys- ja runsaustiedot kattavammin kuin koskaan aikaisemmin.

Kaikkien Suomessa lisääntyvien monisoluisten lajien uhanalaisuus arvioidaan keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Edellinen arviointi valmistui 2010, ja seuraavan, hallitusohjelmankin tavoitteissa mainitun arvioinnin tulee valmistua vuoden 2019 aikana. Aineistoa kerätään jo nyt.

Tietotekniikan kehitys tukee maastotöitä

Samanaikaisesti, kun kentällä kompattiin soita ja metsiä, tekivät kehittäjät ja koodarit ympäripyöreitä päiviä Suomen Lajitietokeskuksen uusien seurantoja tukevien järjestelmien parissa.

Uudet tekniset apuvälineet ja sovellukset helpottavat lopulta itse maastotyötä huomattavasti. Tulosten käsittely nopeutuu ja tuloksista kyetään viestittämään ripeästi. Ja kun tuloksia voidaan arvioida helposti monesta näkökulmasta, saadaan seurantojen mielenkiintoa lisättyä suuren yleisönkin keskuudessa.

Beta.laji.fi-portaalissa on jo useita seurantatiedon keruuta ja käyttöä tukevia palveluita. Muutamalla hakusuodatuksella saa jo helposti ahaa-elämyksiä. Voit vaivatta katsoa esimerkiksi mistä vuoden 2015 sammakko- ja matelijahavainnot koostuivat ja muodostuivat. Missä viitasammakoita on havaittu ja kuka havainnon on tehnyt? Tilastot-välilehden kautta pääset näkemään mitä kautta kansalaiset on tavoitettu keräämään aineistoja.

Palvelusta löytyy myös hiljattain julkaistu Sieniatlaslomake, joka kerää kartalle sienestäjien havainnot suomalaisista sienistä.

Maastotöistä tutkimustuloksiksi

Eliöt reagoivat muuttuvaan ympäristöön nopeasti, mutta me ihmiset olemme hitaita huomaamaan ja ymmärtämään tapahtunutta. Lyhytikäiset lajit voivat taantua niin nopeasti, että äkkiä on myöhäistä selvittää, miksi lajille kävi niin kuin kävi. Luomuksen seurantaohjelmat pyrkivät saamaan pitävän otteen lintujen, lepakoiden ja sammakkoeläimien kannanvaiheluista, vaikka kovin usein näemmekin vain ne kuuluisat perävalot.

Helsingin yliopistoon kuuluvan Luomuksen jatkuvat, vuotuiset seurannat tavoittavat muun muassa laajan kirjon pesivistä lintulajeistamme. Vapaaehtoisten seurantoihin osallistuvien panos on kullanarvoista arvioitaessa lajien kannankehitystä ja levinneisyyksien ja painopisteiden muutoksia. Seurantauutiset tarjoaa vapaaehtoisille tietoa heidän havaintojensa pohjalta tuotetusta tutkimuksesta, kannustaa konkareita jatkamaan ja innostaa uusia harrastajia mukaan.

Lisätietoa: