Jäätikköretkikunnasta Alaskasta museonjohtajaksi Töölöön

Paula Kankaanpään urasuunnitelmien kiteytymistä säesti suden ulvonta jäätiköllä. Tuoreena Luonnontieteellisen museon johtajana hän tahtoo luontokriisin paremmin esille näyttelyihin — ei kuitenkaan karmeina uhkakuvina.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 3/2023.

Kun sudet ulvoivat, jäät helisivät ja purot solisivat, luonnonmaantieteilijän urasuunnitelmat kiteytyivät.

Kesäiset viikot jäätikkötutkimusretkikunnassa Alaskassa Juneaun jäätiköllä herättivät innostuksen, joka johti graduun ja väitöskirjaan Itämeren ahtojäistä.

Myöhemmin Paula Kankaanpää työskenteli johtajana Lapin yliopiston Arktisessa keskuksessa ja Suomen ympäristökeskuksen merikeskuksessa.

— On tärkeää lähettää nuoria tutkijoita ulkomaille ja kenttätöihin saamaan kokemuksia. Sillä on suuri merkitys koko loppuelämän kannalta, tammikuussa Luomuksen johtajana aloittanut Kankaanpää sanoo.

Ilmastokriisi ja luontokato esille

Suuri yleisö tuntee hyvin Luonnontieteellisen museon — vanhan Eläinmuseon — Helsingin Pohjoisella Rautatiekadulla. Rakennuksessa oli aikoinaan eläintieteen laitos, jonka luentosalissa Kankaanpää istui 1980-luvulla opiskelijana. Nyt hänen työhuoneensa on samassa tutussa talossa.

Kankaanpää haluaisi saattaa museon perusnäyttelyn ajan tasalle ja modernisoida esillepanoa nostalgista ilmapiiriä kunnioittaen.

Ilmastokriisi ja luontokato kaipaisivat lisää näkyvyyttä.

— Ei kauheina uhkakuvina, vaan myönteisten tulevaisuudennäkymien ja elämysten kautta.

Museoiden valoisammat näkymät

Luonnontieteellisen museon lisäksi Luomukseen kuuluvat kasvitieteelliset puutarhat Kaisaniemessä ja Kumpulassa sekä digitaalinen lajitietokeskus laji.fi.

Helsingin yliopistolle on annettu valtakunnallinen erityistehtävä, luontoon liittyvien kokoelmien säilyttäminen ja kartuttaminen. Tätä erillislaitos Luomus toteuttaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa kansallisen tehtävän kuluihin, vaikka todellisuudessa ne ovat lähes kolminkertaiset.

Kankaanpää näkee kuitenkin valoa ministeriön uudessa museopoliittisessa ohjelmassa. Sen mukaan valtion tavoitteena tulisi olla julkisen talouden säästöistä 2010-luvulla kärsineiden museoiden vahvistaminen niiden hallintomallista riippumatta.

— Kyse on pienistä rahoista, mutta kansallisesti merkittävistä instituutioista, Kankaanpää korostaa.

Paula Kankaanpää aloitti vuoden alussa Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon johtajana. Museo viettää 100-vuotisjuhlaa 2023.

 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.