Yliopiston rahastot tukevat tutkimusta ja opiskelijoita
Oikeustieteen ylioppilas Valter Olkkonen sai opintojen edistämiseen tarkoitetun 1000 euron apurahan oikeustieteen rahastosta

Puolitoista vuotta opiskellut Olkkonen on suorittanut opinnoistaan jo yli kolmasosan erinomaisella keskiarvolla.

Opintojen lisäksi Olkkonen on ehtinyt moneen muuhun. Työ asianajotoimistossa antaa käytännön osaamista juridiikan työtehtävissä.

– Lisäksi olen ollut aktiivi­sesti mukana myös oikeustieteen alan järjestötoiminnassa, kuten tiedekuntajärjestössämme Pykä­lässä, kertoo Olkkonen.

Olkkonen on myös osallistu­nut oikeustieteen kansainvälisen opiskelijajärjestön kansalliseen oikeustapauskilpailuun sekä ollut Pykälän joukoissa järjestämässä Slush 2016 -tapahtumaa.

– Vastasin viidentoista oikeustieteen ylioppilaan tiimistä Slushin käytännön järjestelyjen suunnittelussa ja organisoinnissa.

Apurahan hakeminen oli Olkkoselle selvää.

– Haen kansainväliseen opiskelijavaihtoon saamaan lisäoppia common law -oikeusjär­jestelmästä ja kansainvälisestä riidanratkaisusta. Apuraha on minulle tärkeä tuki ulkomaan opintojani varten. Lähetän läm­pimän kiitokseni kaikille opiskelijoita stipendien kautta tukeville tahoille!

Helsingin yliopiston lahjoitusrahastoista jaettiin kevään 2017 apurahaussa apurahoja, stipendejä ja palkintoja yli 200 opiskelijalle tai tutkijalle. Yliopiston lahjoitusrahastoista jaetaan tukea tutkimukselle ja opiskelulle vuosittain yli 600 000 euroa.