”Yhteisössä on voimaa myös koronan aikaan”

Erityisasiantuntija Iina Soiri on työskennellyt Afrikan eri maissa neljällä vuosikymmenellä. Hän uskoo yhteisön voimaan, toimintaan ja tieteeseen. Siksi hän halusi lahjoittaa myös Helsingin yliopiston koronatutkimukseen.

– Olen vanhana aktivistina tottunut, että jos on kriisi, silloin tehdään jotain, Iina Soiri sanoo.

– Jokainen tekee, mitä omassa ympäristössään voi.

Soiri toimii korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymistä edistävän Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijana Suomen Pretorian suurlähetystössä Etelä-Afrikassa. Viime viikolla hän bongasi Twitteristä ystävänsä viestin, jossa toivottiin lahjoituksia Helsingin yliopiston koronatutkimukseen.

Osallistumista ei tarvinnut miettiä.

– Tiedän, että tällaisissa tilanteissa olemme erittäin riippuvaisia siitä, mitä tutkijat saavat selville viruksen kehittymisestä, ja että he pystyvät kehittämään meille lääkkeitä ja rokotuksen. Nyt jos koskaan pitää luottaa siihen, että tutkimus ratkaisee tämän ihmiskunnan suuren uhan.

Lahjoituksen lisäksi Soiri jakoi viestiä eteenpäin seitsemälle, ympäri maailmaa työskentelevälle verkostokollegalleen ja asemapaikan työkavereilleen. Muutama heistäkin on lähtenyt mukaan ja vienyt vuorostaan viestiä eteenpäin, Soiri sanoo.

”Tiedon tuottaminen on ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä”

Helsingin yliopiston tutkijat kehittävät parhaillaan pikavauhdilla uutta diagnostiikkaa ja lääkehoitoja koronavirukseen. Vahvan virologiaosaamisen sekä zoonoosi- ja infektiotutkimuksen avulla keskitytään erityisesti löytämään vasta-aineita taudin torjumiseksi ja hoitamiseksi, selvittämään lääkehoidon mahdollisuuksia sekä luomaan testejä.

Jo nyt Helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet testin, jolla pystytään selvittämään, kuka on jo sairastanut covid-19-taudin.

Soirille tutkijan työ on tuttua omastakin kokemuksesta. Hän on valmistunut Helsingin yliopiston valtiotieteellisestä tiedekunnasta ja toiminut kansainvälisen politiikan Afrikan tutkijana. Hän tietää, että tiedeyhteisössä on jatkuva tarve tutkimusrahoitukselle.

– Tutkimus on kallista. Ihmiset eivät ehkä ymmärrä sitä pitkällä tähtäimellä, mutta nyt ehkä ymmärtävät, Soiri sanoo.

– Tiedon tuottaminen ja sen jakaminen ovat mielestäni yksi ihmiskunnan tärkeimpiä tehtäviä. Ihmisen tehtävä on olla utelias, hankkia tietoa ja käyttää sitä meidän yhteisen hyvän edistämiseksi.

Korona koskettaa kaikkia maailman ihmisiä

Koronapandemia on ennennäkemättömällä tavalla globaali kriisi. Sen vaikutukset tuntuvat myös Soirin asemapaikassa Etelä-Afrikassa. Haastatteluhetkellä meneillään on maahan asetetun ulkonaliikkumiskiellon 12. päivä.

– Ihmiset ovat tyytyväisiä, että hallitus otti epidemiaan nopeasti päättäväisen kannan eli aloitettiin lockdown, Soiri sanoo.

Soirin omalla asuinalueella on nyt ”haudanhiljaista”, mutta kokonaiskuvaa koronatilanteesta on vaikea saada. Apartheidin perintönä Etelä-Afrikassa on edelleen suuri eriarvoisuus, Soiri sanoo.

– Monet eivät pysty edes noudattamaan säädöksiä. He asuvat tiiviisti, ovat päivittäisissä satunnaistöissä, perhekoot ovat isoja.

Yhteiskuntien haasteista voi selvitä vain yhdessä

Soiri on työskennellyt Afrikan eri maissa jo neljällä vuosikymmenellä: Etelä-Afrikan lisäksi Namibiassa, Mosambikissa, Tansaniassa ja Angolassa. Työssään hän on kokenut ennen kaikkea yhteisön voiman.

– Jos ei yhteisö pärjää, ei yksilökään pärjää. Se on nähty tässä koronankin aikana hyvin.

Soiri kokee aktivismin luontevaksi. Hän kertoo kampanjoineensa ihmisoikeuksien ja ympäristön puolesta aina, ja siitä on tullut myös hänen perheensä tapa.

– Pyrimme jakamaan siitä, mitä itsellä on, ja pitämään toisista huolta. Tarvitsemme yhteistoimintaa, jotta selviämme yhteiskuntien haasteista. Me suomalaiset koulutetut ihmiset olemme onnekkaita. Siksi ajattelen, että auttaminen kuuluu meidän velvollisuuksiimme tässä maailman yhteisössä.

Suurinta toivoa pandemian keskellä luo nyt tietoisuus siitä, että Soirin nykyisessä asuinmaassa ihmiset ovat tottuneet selviytymään.

– Täällä Etelä-Afrikassa on vasta 25 vuotta siitä, kun apartheid päättyi. Yhteisön muistissa on vielä se, että meidän täytyy huolehtia toinen toisistamme, että me selviämme tästäkin.

Lue lisää aiheesta COVID-19 -sivulta, joka kokoaa tutkijoiden ja tutkimusryhmien pandemiaan liittyvää työtä. Yhteistyössä ovat mukana myös HUS ja THL.

Tutustu kaikkiin koronakriisiin liittyviin ratkaisuihimme ja uutisiimme

Lahjoita maailman parhaaksi

Ko­ro­na­vi­rus­tut­ki­mus tar­vit­see no­peas­ti li­sää re­surs­se­ja

Helsingin yliopistolla on kaksi tavoitetta: haluamme olla mukana ratkaisemassa akuuttia kriisiä sekä estää vastaavaa kriisiä puhkeamasta uudelleen. Tutkijamme kehittävät kiivaasti uutta diagnostiikkaa ja lääkehoitoja COVID-19- taudin hoitoon. Lisäksi varaudumme tuleviin haasteisiin esimerkiksi kehittämällä ennakoivia diagnoosimenetelmiä. Nyt tehtävällä tutkimuksella on äärettömän suuri merkitys terveydenhuollon ja yhteiskuntien toimintakyvylle niin Suomessa kuin globaalisti.

Voit olla mukana tukemassa ratkaisujen löytymistä lahjoittamalla tutkimukselle. Lahjoituksilla on suuri merkitys nyt, sillä kiireellinen tutkimus tarvitsee myös rahoitusta nopeasti.

Tue tutkimusta

Tutustu Helsingin yliopiston koronatutkimukseen