Wihurin rahasto tukee Ukrainasta pakenevia opiskelijoita ja tutkijoita

Kun uutiset Venäjän hyökkäyksestä saapuivat, Jenny ja Antti Wihurin rahasto alkoi etsiä konkreettisia keinoja auttaa ukrainalaisia. Luonteva tapa toimia oli tukea ukrainalaisia sotaa pakenevia opiskelijoita ja tutkijoita Suomessa. Rahasto lahjoitti 50 000 euroa Helsingin yliopistolle tähän työhön.

– Pidämme Venäjän hyökkäystä Ukrainaan rajojen, itsenäisyyden ja integriteetin loukkauksena. Halusimme osoittaa tukemme konkreettisesti, joten aloimme selvittää keinoja tukea rahallisesti sotaa pakenevia ukrainalaisia, sanoo Jenny ja Antti Wihurin rahaston asiamies Arto Mäenmaa.

Kun yliopistot kertoivat aikeistaan myöntää opiskelu- ja tutkijapaikkoja sotaa pakeneville opiskelijoille ja tutkijoille, avautui Mäenmaan mukaan luonteva kanava, jonka kautta auttaa.

Hänen mukaansa kyse on hädänalaisista ihmisiä, joita tulee auttaa ennen kaikkea inhimillisistä syistä.

– Lisäksi näytämme, että seisomme vapaan tiedonvälityksen, demokratian, sananvapauden, ihmisoikeuksen ja koskemattomuuden puolella.

Arto Mäenmaan mukaan humanitäärisen avun kohdistaminen tapahtumapaikalle olisi ollut Wihurin rahaston tarkoituspykäliä ajatellen haastavaa toteuttaa, mutta sen sijaan ukrainalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden tukeminen Suomessa on varsin luontevaa.

– Tuemmehan Suomessa asuvia suomalaisissa yliopistoissa työskenteleviä kansainvälisiä tutkijoita ja opiskelijoita jo entuudestaan, Mäenmaa sanoo.

Helsingin yliopisto ohjaa lahjoitusvarat suoraan tarvitsevien käyttöön

Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri on kiitollinen Wihurin rahaston lahjoituksesta ukrainalaisille tutkijoille ja opiskelijoille.

– Olemme yliopistona lähteneet tukemaan sotaa paenneita tutkijoita ja opiskelijoita monella tavalla. Tässä työssä yhteistyökumppaniemme tuki on äärimmäisen arvokasta. Yhdistämällä voimamme voimme auttaa ukrainalaisia merkittävällä tavalla.

– Yhdessä meillä on mahdollisuus auttaa sota-alueelta pakenevia sekä puolustaa sananvapautta ja totuutta. Tutkijat ovat yleensä äärimmäisen sitoutuneita omaan tiedeyhteisöönsä, johon sitoutuminen on monesti vahvempaa kuin omaan yliopistoon. On tärkeää, että kannamme vastuuta toisistamme kohdatessamme vaikeuksia, kansleri sanoo.

Ensimmäiset stipendit Helsingin yliopistoon saapuneille ukrainalaisille opiskelijoille on jo myönnetty. Lisää opiskelijoita on saapunut kevään aikana ja työtä heidän tukemisekseen jatketaan.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston 50 000 euron lahjoitus ohjataan kokonaisuudessaan suoraan ukrainalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden tukemiseksi.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on suomalainen yleishyödyllinen säätiö, joka rakentaa hyvinvoivan yhteiskunnan perusedellytyksiä mahdollistamalla tiedettä, taidetta ja yhteiskunnallista toimintaa.

Lahjoita Ukraina-keräykseen

Lahjoittamalla Ukraina-keräykseen olet mukana tukemassa Ukrainasta paenneita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka haluavat jatkaa opintojaan tai tutkimustaan Helsingin yliopistossa.