Valtion tukeman lahjoituskampanjan tulos lähes 22,5 miljoonaa euroa Helsingin yliopistolle

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen jakaa 67 miljoonaa euroa suhteessa yliopistojen vuosina 2020–2022 saamiin lahjoituksiin. Helsingin yliopiston lähes 11 miljoonan osuus valtion vastinrahaohjelman mukaisesta peruspääomasijoituksesta oli suurin.

Valtion vastinrahaohjelma päättyi kesällä 2022. Ohjelman aikana Helsingin yliopisto sai vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia 11,48 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto päätti torstaina 3.11. siitä, miten yhteensä 67 miljoonaa euroa vastinrahoitukseen tarkoitettuja varoja jaetaan yliopistoille suhteessa niiden keräämiin lahjoituksiin. Päätöksen myötä Helsingin yliopisto saa 10 977 000 euroa vastinrahoitusta. Vastinrahoituksen kertoimeksi muodostuu kaikilla yliopistoilla 0,96.

– Kiitämme kaikkia lahjoittajia tuesta tutkimukselle ja opiskelulle. Yhteensä vastinrahaohjelman vaikutus Helsingin yliopistolle on suoraan yli 22 miljoonaa euroa – lisäksi sijoitettavan varallisuutemme kasvu tukee yliopiston toimintaa ja taloudellista autonomiaa kumulatiivisesti myös pidemmällä aikavälillä, kiittää Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri.

Yliopistojen pääomittamisen taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille.

– Valtion vastinraha on merkittävä investointi yhteiseen tulevaisuuteen tutkimuksen ja yliopistojen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Kiitos Sitralle sekä opetus- ja kulttuuriministeriölle tärkeästä panostuksesta, Hämeri sanoo.

Uusia avauksia

Valtion vastinrahoitusosuus kohdennetaan yliopistojen peruspääomiin, joiden tuottoa yliopistot voivat käyttää toimintansa tueksi. Vastinrahaohjelmakaudella kerätyt lahjoitusvarat yliopistot voivat puolestaan käyttää haluamallaan tavalla: varat voidaan rahastoida tai ne voidaan käyttää yliopistoille tärkeiden hankkeiden tueksi.

Helsingin yliopistossa päätöksiä on tehty jo esimerkiksi uusien professuurien perustamiseksi lahjoitusvarojen tuella.

– Esimerkkejä uusista avauksistamme ovat muun muassa ruotsinkielinen, erityisesti tekoälykysymyksiin keskittynyt datatieteen professuuri, sekä päätös perustaa professuuri taiteiden tutkimuksen alalle, Hämeri kertoo.

Taloudellisen tuen lisäksi lahjoitukset vahvistavat yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

– Vuoropuhelu ja kumppanuus lahjoittajiemme kanssa on meille erittäin merkityksellistä. Yhteistyöllä voimme vahvistaa tavoitettamme olla kansainvälisesti menestyvä ja kiinnostava monitieteinen tutkimus- ja sivistysyliopisto, kiittää myös yliopiston varainhankinnasta vastaava johtaja Pia Dolivo.

Valtion vastinrahaohjelma 2020–2022

Yliopistojen pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. 67 miljoonaa euroa jaettiin suhteessa yliopistojen keräämiin, vastinrahaohjelman sääntöjen mukaisiin lahjoituksiin siten, että yksittäisen yliopiston saama vastinrahoitussumma ei voinut ylittää 11 miljoonaa euroa ja kertoimeksi asetettiin ennakolta enintään 2,5. Kaikkien yliopistojen kertoimeksi tuli lopulta 0.96. Loput pääomituksesta (33 miljoonaa euroa) perustui yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuuteen liittyviin mittareihin.