Tulevaisuus perustuu osaamiselle

OP Ryhmä lahjoittaa suomalaisille yliopistoille kesäkuussa 2017 päättyvällä rahoituskierroksella 6,3 miljoonaa euroa.

OP:n suurlahjoituksen suurimman potin, miljoona euroa, sai Helsingin yliopisto. Yliopisto on päättänyt käyttää lahjoituksen oikeustieteellisen koulutusalan kehittämiseksi.

– OP elää Suomesta, ja Suomen historia sekä ennen kaikkea tulevaisuus perustuvat osaamiseen. Pienenä maana meille on todella tärkeää, että meillä on maailmanluokan osaaminen käytettä­vissä myös tulevaisuudessa. Mitä enemmän pohtii OP:n roolia osana suomalaista yhteiskuntaa, sitä luonnollisemmalta lahjoitus tuntuu, OP Ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen perustelee ryhmän suurlahjoitusta suomalaisille yliopistoille.

– Aidolla osuustoiminnallisella yrityksellä on kaksoisrooli, liiketaloudellinen ja yhteisöllinen rooli. Liiketoimintaroolissa meidän pitää tehdä mahdollisimman hyvää taloudellista tulosta, ja kun tulosta syntyy, meillä on suorastaan velvollisuus käyttää sitä yhteisöllisessä roolissa omistaja-asiak­kaidemme ja koko toimintaympäristömme hyväksi.

OP Ryhmän lahjoitus Helsingin yliopistolle on vastikkeeton ja se on mukana kesäkuussa 2017 päättyvässä valtion vastinrahaohjelmassa. Valtio sijoittaa enintään kolme euroa jokaista lahjoitettua euroa kohden. Kerroin selviää ohjelman päätyttyä ja riippuu yliopistojen kokonaisuutena keräämästä lahjoituspotista.

– Ymmärrän, että julkisen talouden tila on mikä on, eikä yliopistomaailma voinut välttyä säästöiltä. Valtion ohjelma kannusti meitä lahjoittamaan, koska lahjoituksen vaikuttavuus kasvaa. Ohjelman kautta yliopistot voivat kuitenkin saada lisärahoi­tusta, kertoo Karhinen.

Karhisen mukaan perusrahoituksen pitää jat­kossa tulla yhteiskunnalta, ja yliopistojen säilyttää riippumattomuutensa, mutta samalla hän näkee yritysten roolin kasvavan.

– Suomalaisen elinkeinoelämän pitää tulla mukaan rahoittamaan huippuosaamista ja sen kehittämistä. On taakse jäänyttä maailmaa, että se olisi vain muun yhteiskunnan tehtävä. Lahjoituk­silla voimme kirittää entistä parempaa tutkimuksen ja opetuksen tasoa.

Lahjoituksella kehitetään oikeustieteellistä koulutusta

Helsingin yliopisto on päättänyt käyttää OP Ryh­män lahjoituksen oikeustieteellisen koulutusalan kehittämiseksi. Yhteisesti tärkeä asia yliopistolle ja OP Ryhmälle on esimerkiksi osuuskuntaoikeus.

– Helsingin yliopisto tekee loistavaa työtä ja menestyy kansainvälisesti. Lahjoituspäätökseen vaikutti myös se, että yliopiston suunnitelmat ja tavoitteet resonoivat meidän rajapinnassamme, OP Ryhmän yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Tuuli Kousa kertoo.

Kauppaoikeuden professori Seppo Villa ker­too, että koko Suomessa osuuskuntaoikeus ja osuus­kuntaoikeudellinen yrittäjyys tunnetaan heikosti, vaikka esimerkiksi juuri OP Ryhmä on osoitus siitä, miten isoksi osuustoiminnallinen yritys voi kasvaa.

– Meillä on vähän tutkijoita, jotka tutkivat osuuskuntaoikeutta tai osuuskuntatoimintaa. Jul­kaisujen määrä on pieni, eikä se vastaa kysyntään. Haluamme kehittää tutkimusalaa vahvistamalla esimerkiksi yliopistollista osuuskuntayrittäjyy­den opetusta ja tutkimusta, ja parantamalla alan tunnettuutta Suomessa, Villa sanoo.