TEK koulutustalkoissa

Tekniikan akateemiset TEK lahjoitti 20 000 euroa Helsingin yliopiston luonnontieteelliselle alalle.

Tekniikan akateemiset eli TEK on etu- ja palvelujärjestö, jonka yli 70 000 jäsenestä pääosa on diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä. Mukana on myös fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistokoulutettuja.

Helmikuussa TEK lahjoitti Helsingin yliopistolle 20 000 euroa luonnontieteelliselle tutkimusalalle osana valtion vastinrahakampanjaa.

Koulutus avainkysymys yhteiskunnalle

— Me TEK:issä arvostamme koulutusta. Helsingin yliopisto on Suomen paras yliopisto, jossa on muun muassa merkittävää matemaattis-luonnontieteellistä opetusta ja tutkimusta. Haluamme tukea sitä nyt, kun hallitus leikkaa koulutuksesta, TEK:in koulutuspolitiikan johtaja Jari Jokinen kertoo.

Lahjoittaminen on TEK:in tapa protestoida koulutusleikkauspolitiikkaa vastaan.

— Koulutus on pitkän aikavälin panostusta yhteiskuntaan. On erittäin surullista, jos koulutuksen merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle ei haluta nähdä, Jokinen sanoo.

— Nuorten aivojemme piilevä kyvykkyys on saatava esiin. Se on Suomen menestyksen avainkysymys.

Tekniikan alan Suomea rakennetaan paitsi matemaattis-luonnontieteellisessä myös kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, Jokinen huomauttaa.

— Nykyiset ja tulevat luonnontieteiden ja matematiikan opettajat kouluissa ja lukioissa luovat perustan myös tekniikan alojen tulevaisuuden osaamiselle Suomessa. Opettajat ovat niitä, jotka voivat innostaa nuoria LUMA-aineidenkin pariin.

Luonnontieteen osaajista pulaa

Tällä hetkellä pitkän matematiikan kirjoittaneita ylioppilaita tulee vähemmän kuin heille olisi opiskelupaikkoja. Tekniikan ja luonnontieteiden aloilla on siksi pulaa opiskelijoista ja työelämässä hyvistä tekijöistä.

— Suomi tarvitsee tekniikan tekijöitä ja rekrytointipohjan kapeus on suurin este alan opiskelupaikkojen lisäämiselle. Kasvupotentiaalia on etenkin naisissa ja kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijoissa.