Stipendi auttoi astumaan seuraavan askeleen tutkijan uralla

Tohtorikoulutettava Sirke Piirainen selvittää, miten linnuille käy ilmaston ja ympäristön muuttuessa. Tukea tutkimukselleen hän sai Ilkka Hanskin rahastosta.

Tohtorikoulutettava Sirke Piirainen tutkii tulevassa Helsingin yliopiston väitöksessään uhanalaisia lintuja.

— Selvitän, miten ympäristömuutokset muutaman vuosikymmenen ajalla ovat vaikuttaneet eri lajien levinneisyyteen tai taantumiseen, Sirke Piirainen kertoo.

Aineistonaan hänellä on Suomen, Ruotsin ja Norjan 130 lintulajia ja niistä vuodesta 1975 alkaen tehdyt lintulaskennat. Nämä lajirunsaustiedot Piirainen on uudessa mallinnuksessa yhdistänyt tietoihin samana ajanjaksona tapahtuneista muutoksista maanpeitteessä ja ilmastossa.

— Katsomme, mitkä asiat lintujen ympäristössä ovat muuttuneet tuona ajanjaksona ja selvitämme, miten nämä muutokset liittyvät lintulajien runsauksiin.

Mallilla voidaan kääntää katse myös tulevaisuuteen: Piirainen yhdistää väitöksessään lintudataa myös ilmastonmuutosennusteisiin ja tutkii, mitä eri lajeille eri lämpenemisen skenaarioissa tapahtuu vuoteen 2050 mennessä.

Tukea tutkimukselleen Piirainen sai viime vuonna Ilkka Hanskin rahastosta, kun hänelle myönnettiin 2500 euron apuraha. Rahasto perustuu akateemikko Ilkka Hanskin elämäntyön kunniaksi tehtyihin lahjoituksiin.

Apurahatutkijan arki voi olla tulojen osalta pätkittäistä ja stipendistä on ollut paljon iloa, Piirainen kiittää.

— Ilkka Hanskin rahaston stipendi mahdollisti väitöksen edistämisen sekä seuraavan askeleen miettimisen, Piirainen kertoo.

Tutkijansielu vei voiton

Tutkijaksi Piiraisen veti lopulta uteliaisuus ja halu löytää vastauksia kysymyksiin.

— Tykkään suunnistaa, ja kartat ovat aina kiinnostaneet. Samoin eläimet ja luonnonsuojelu ovat vetäneet minua puoleensa. Valmistauduin biologian maisteriksi ja lisäkouluttauduin paikkatieto-osaajaksi, mitä kautta päädyin Luonnontieteelliseen keskusmuseoon lintutöihin, Piirainen muistelee.

Kesätöissä kentällä ja museossa Piirainen kartoitti maastoa ja lintulajeja.

— Tämä oli kivaa ja konkreettista työtä, mutta samalla huomasin pääni täyttyvän kysymyksistä, joihin halusin vastauksia.

— Huomasin haluavani olla se, joka selvittää ja analysoi kaikkea kerättyä aineistoa, joka etsii vastauksia kysymyksiin. Tutkija minussa selätti muut urasuunnitelmat.