Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne lahjoittaa yliopistolle 900 000 euroa

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne lahjoittaa merkittävän summan Helsingin yliopiston varainhankintakampanjaan. Lahjoitus ohjataan kahdelle eri koulutusalalle: kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen sekä luonnontieteisiin.

Lahjoitus julkistettiin samassa yhteydessä kun Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne yhdessä neljän muun suomenruotsalaisen säätiön kanssa kertoi lahjoittavansa yhteensä 2,1 miljoonaa euroa yliopistojen varainhankintakampanjoihin. Lahjoituksen ohjaaminen nimenomaan kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen sekä luonnontieteisiin on linjassa säätiön tavoitteiden kanssa: tukea lapsia ja nuoria.  

– Tehokas tapa tukea lapsia ja nuoria on varmistaa, että lasten ja nuorten parissa töitä tekevät saavat parhaimman mahdollisen koulutuksen, sanoo säätiön toiminnanjohtaja Birgitta Forsström.  

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnen perusti liikemies Karl Herman Renlund vuonna 1918. Säätiö sai nimensä perustajansa äidiltä. Säätiö tukee toimintaa ja projekteja, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Säätiö tukee erityisesti erityistukea tarvitsevia lapsia, haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä tukee syrjäytymistä ehkäisevää. 

– Olemme todella iloisia Stiftelsen Brita Maria Renlunds minnen päätöksestä ohjata lahjoitus kasvatustieteisiin ja opettajankoulutukseen, sanoo professori Gunilla Holm kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.  

Yliopisto aikoo tehdä päätöksen ohjata lahjoitus erityispedagogiikan kehittämiseen. Ruotsinkielisistä erityisopettajista on pulaa. Tämä käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön viimeisimmästä raportista. 

– Meillä on tavoitteena perustaa erityisopettajan pätevyyden antava koulutus, Holm jatkaa. 

Toinen osa lahjoituksesta ohjataan luonnontieteisiin.  

–  Arvostamme kovasti tätä merkittävää lahjoitusta. Tulevaisuudessa suunnittelemme ruotsinkielisen opetuksen aloittamista tekoälyn ja sen yhteiskunnallisen soveltamisen opetuksessa, sanoo matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Kai Nordlund.   

Lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla syksyllä 2022. Vastinraha lisää lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle. 

 

Valtio vastinraha lisää lahjoitusten vaikuttavuutta

Valtio pääomittaa yliopistoja vuosina 2020-2022. Pääomittamisen taustalla on Sitran hallintoneuvoston joulukuussa 2019 tekemä päätös myöntää 100 miljoonan euron kertaluonteinen tuki yliopistoille. Valtion vastinraha lisää yliopistolle tehtyjen lahjoitusten vaikuttavuutta antamalla lisäkertoimen jokaiselle kauden sääntöjen puitteissa lahjoitetulle eurolle.  Lahjoittamalla tieteelle olet mukana rakentamassa tulevaisuutta koulutuksella ja tutkimuksella.