Sakari Alhopuron säätiöltä miljoonalahjoitus koronavirukseen liittyvään perustutkimukseen Helsingin yliopistossa

Säätiö on päättänyt lahjoittaa miljoona euroa virologian professori Kalle Sakselan tutkimusryhmälle. Rahoituksella ryhmä voi nopeuttaa SARS-CoV-2-viruksen akateemista perustutkimusta, jota tarvitaan myös esimerkiksi rokotteiden kehittämiseksi nopeasti muuntuvaa virusta vastaan. Satsaamalla koronatutkimukseen luodaan pohjaa viruksiin liittyvään osaamisen vahvistumiselle ja mahdollisuuksille reagoida mahdollisia tulevaisuuden pandemioita vastaan.

Professori Kalle Saksela on tutkinut erilaisia viruksia jo vuosikymmeniä. Suomalaisen tiedeyhteisön vahva osaaminen perusvirologiassa oli edellytys sille, että myös Suomessa voitiin nopeasti käynnistää koronaviruspandemiaan liittyvä tutkimustyö eri yliopistoissa. Tutkimuksen tavoitteena on sekä auttaa ymmärtämään virusta ja sen leviämistä että kehittää hoitoa ja koronaviruslääkkeitä ja -rokotteita.

Kalle Sakselan tutkimusryhmän työn fokuksessa on erityisesti nyt koronaviruspandemiaan vastaaminen rokotteella, joka on edullinen, muokattavissa virusmuunnoksia vastaan, helppo annostella ja antaisi paitsi saajalleen suojan koronavirustautia vastaan, myös estäisi samalla rokotettua levittämästä koronavirusinfektiota eteenpäin.

Rokotekehitystyöstä syntyvä osaaminen kasvattaa samalla tutkijoiden valmiutta ymmärtää koronaviruksen kaltaisia viruksia myös tulevaisuudessa.

– Tutkimushanke perustuu Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa pitkään tehtyyn perustutkimukseen virologian, syöpäbiologian ja geeninsiirtoteknologian alalla. Tutkimus on nyt tehokkaasti valjastettavissa virusvektoriin perustuvan rokotteen kehittämiseen, Kalle Saksela kertoo. 

– Tutkimuksessa kiteytyy perustutkimuksen tärkeä rooli ja arvo, eli tieteellisen osaamisen pitkäjänteinen kasvattaminen, joka mahdollistaa myös yllättäen eteen tuleviin, odottamattomiinkin tieteellisiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamisen, Saksela jatkaa.

Lahjoituksella voi vauhdittaa käynnissä olevaa työtä

Sakari Alhopuron säätiö tukee sekä lääketieteeseen, ympäristöön että talouteen liittyvää tutkimusta: koronaviruspandemia liittyy keskeisesti näihin kaikkiin.

– Säätiö pitää suomalaista rokotetutkimusta erittäin tärkeänä pandemian taltuttamiseksi. Pidemmän aikavälin tavoitteena on turvata Suomessa tehtävän tutkimuksen jatkuminen. Tuleviin pandemioihin varautuminen edellyttää alan korkeatasoista osaamista, jota lahjoituksellamme haluamme tukea, säätiön perustaja, lääkintöneuvos Sakari Alhopuro sanoo säätiön tiedotteessa.

– Helsingin yliopiston puolesta kiitän Sakari Alhopuron säätiötä tärkeästä lahjoituksesta. Lahjoituksilla on tärkeä rooli myös perustutkimuksen tukemisessa erityisesti tällaisena aikana, tiedekunnan dekaani Risto Renkonen kiittää.

Säätiön lahjoituksella Sakselan ryhmä saa tutkimukseen vauhtia. Tällä hetkellä rokotekehitykseen liittyvää perustutkimusta on Sakselan Helsingin yliopiston laboratoriossa tehty Suomen Akatemian rahoituksella yhden päätoimisen tutkijan voimin.

Lahjoituksella Saksela voi palkata Meilahteen rokotetutkijoiden tiimin.

– Tavoitteena on, että tiimin työ tuottaa perustutkimuksen avulla vankkaa tietoa esimerkiksi rokotekehityksen tueksi jatkossakin. Toisaalta lahjoitus nopeuttaa käsillä olevan rokoteaihion tutkimista siten, että sen kehityksessä voidaan edetä ihmisillä tehtäviin tutkimusvaiheisiin vuoden 2021 kesällä. Lahjoituksen avulla tiimi voi myös keskittyä tutkimaan tarkemmin löytämiämme lupaavia rokoteantigeeniversioita, joita emme ole aikaisemmin voineet tutkia. Keskeisenä tavoitteena on myös laajentaa hanketta siten, että voimme varautua paremmin SARS-CoV-2-variantteihin, Kalle Saksela kertoo.