Näkemyksiä ja perspektiiviä talouden tueksi

Syksyllä 2013 yliopistoon perustettiin pysyvä yrityshistorian professuuri. Varoja siihen saatiin vuorineuvos Casimir Ehrnroothin 80-vuotispäivien kunniaksi tehdyistä lahjoituksista.

— Helsingin yliopistolla on pitkät perinteet alan tutkimisessa ja lahjoitusprofessuuri antaa hienon mahdollisuuden vahvistaa alaa edelleen, oppituolin haltijaksi valittu Niklas Jensen-Eriksen kiittää.

Helsingin yliopistossa on tutkittu etenkin Suomen roolia maailmantaloudessa kuten maan kilpailukykyä, viennin kehittymistä ja kansainvälisen talouden haasteisiin vastaamista. Tällä hetkellä Jensen-Eriksen tutkii kylmän sodan yrityshistoriaa eli sitä, miten suomalaisyritykset toimivat idän ja lännen jännitteisessä välissä sekä median murrosta Helsingin Sanomien liikeyritystoiminnan historian kautta.

Historioitsija tarkastelee tietysti pitkiä kaaria ja selvittää, miten tähän hetkeen on tultu. Mikä on yrityshistorioitsijan anti tulevaisuuden talouden visioille?

— Valitettavasti historioitsijatkaan eivät osaa ennustaa, Jensen-Eriksen hymyilee. Sen sijaan näkemyksiä ja perspektiiviä kykenemme antamaan siitä, mihin maailma mahdollisesti on menossa. Paraikaa on selkeästi menossa talouden murroskausi, joten yhtenevyyksien tutkiminen aiempiin murroskausiin antaa varmasti hyödyllistä taustatietoa nykypäättäjille.

Haastattelu on julkaistu alunperin Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat -vuosikirjassa 2013-2014