Miten torjua tehokkaasti harmaata taloutta ja talousrikollisuutta – lahjoitukset tukevat yhteiskunnallisesti tärkeää tutkimusta

Oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistunut Sofia Selkämaa tarkasteli pro gradu -tutkielmassaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa oikeustieteen keinoin. Lahjoitusvaroista saatu stipendi tuntui arvokkaalta tunnustukselta työlle.

Kun Sofia Selkämaa opiskeli kolmatta vuotta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, hän innostui aiheesta, josta teki lopulta pro gradu -tutkielmansakin.

– Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on asia, jolle sydämeni sykkii todella paljon, Selkämaa sanoo.

Toukokuussa 2022 valmistuneessa gradussaan Selkämaa keskittyi tarkastelemaan yrityksille asetettavia velvollisuuksia – kuten veroilmoituksen tekoa tai kuitin tarjoamista ostoista – osana harmaan talouden ja talousrikosten torjuntaa.

– On paljon tutkimuksia, joiden mukaan kovat rangaistukset eivät ehkä estä rikollisuutta niin paljon kuin on ajateltu.

Selkämaata kiinnosti selvittää myös toimien tehokkuutta suhteessa kustannuksiin sekä tasapainoa velvoitteiden ja yrityksen kilpailukyvyn säilyttämisen välillä.

– Miten pienimmillä mahdollisilla toimilla päästään tehokkaasti torjumaan talousrikollisuutta ilman, että vaikeutetaan yritysten toimintaa kuitenkaan liikaa raskailla velvollisuuksilla, Selkämaa sanoo.

– Suomessa aihetta ei tästä näkökulmasta ole tutkittu. Graduni sitten osaltaan ehkä täydentää tätä tutkimusaukkoa.

Stipendillä oli suuri symbolinen merkitys

Selkämaa sai gradutyötään varten 1000 euron stipendin Helsingin yliopiston lahjoitusvaroista.

– Sillä oli iso symbolinen merkitys. Tuntui, että työni oli huomattu, ja tekemälläni työllä oli merkitystä.

Stipendi mahdollisti myös jäljellä oleviin opintoihin keskittymisen taloudellisesti.

Oikeustieteen lisäksi Selkämaa opiskelee Helsingin yliopistossa toista tutkintoa ekonometriasta eli matemaattisesta taloustieteestä.

– Olen lapsesta asti ollut todella kiinnostunut matematiikasta. Ala-asteella toiveammattini oli matikkanero. Abivuonna mietin pitkään matematiikan ja oikeustieteen välillä.

Selkämaa uskoo, että oikeustieteen ja matematiikan tutkintoyhdistelmä luo paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

– Harmaa talous on myös taloustieteellinen ilmiö, joten matemaattisen puolen ymmärtäminen helpottaa myös ilmiön oikeudellista ymmärtämistä.

Lisäksi monitieteelliset tutkimushankkeet ovat yleistymässä. Tiettyä Ilmiötä tutkitaan samaan aikaan monesta eri näkökulmasta.

– Talous- ja tilastotiede ovat tutkimusaloja, joista oikeustiede voisi hyötyä paljon – ja toisin päin.

Gradu toi työpaikan

Selkämaan pro gradu -tutkielman lopputulemana ilmeni, että yrityksille asetetut velvoitteet harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi ovat Suomessa melko pirstaloituneita ja sekavia.

– Samankaltaisiin ongelmiin on erilaisia toimeenpanomalleja. Tuntui, että pyörä oli monesti keksitty uudelleen, kun olisi voitu hyödyntää jo olemassa olevia lainsäädännön keinoja.

Yrityksille erilaisista toimeenpanomalleista aiheutuu Selkämaan mukaan paljon hallinnollista taakkaa.

– Yritysten näkökulmasta yksinkertaisuus on aina hyvästä. Samankaltaisiin ongelmiin pitäisi löytää samankaltaisia ratkaisumalleja.

Ilmiönä harmaa talous on laaja. Laki ei Selkämaan mukaan olekaan aina paras keino sen torjumiseen. Joskus muut yhteiskunnalliset vaikuttamiskeinot voivat olla tehokkaampia.

– Esimerkki tästä on Verohallinnon nuorille suuntaama kampanjan, jossa kerrottiin, miksi veroja kannattaa maksaa.

Selkämaa on nyt valmis oikeustieteen maisteri. Gradu on ehtinyt jo tuoda työpaikan. Tammikuusta lähtien Selkämaa on työskennellyt projektisuunnittelijana Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa.

Sinne Selkämaan rekrytoi toinen hänen graduohjaajistaan, instituutin johtaja Kimmo Nuotio.

– Kyllä sekin tuntui hyvältä, että työ, mitä graduun on tehnyt, on ollut jollain lailla näkyvää.

Lahjoitukset tukevat työtä maailman parhaaksi

Lahjoittajien arvokkaan tuen ansiosta jaetaan yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille joka vuosi stipendejä ja apurahoja yli 400 000 eurolla.

Jokainen lahjoitus on tärkeä ja auttaa opiskelijoita ja tutkijoita löytämään ratkaisuja ihmiskunnan suuriin ja pieniin kysymyksiin.