Miljoonalahjoitus Stiftelsen Tre Smederiltä Helsingin yliopistolle

Stiftelsen Tre Smeder lahjoittaa miljoona euroa Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteiden opetuksen ja tutkimuksen hyväksi. Yliopisto aikoo ohjata varat erityisesti ruotsinkielisen yhteiskuntatieteellisen opetuksen ja tutkimuksen tueksi. Kansantaloustieteeseen perustetaan ruotsinkielinen professuuri.

– Stiftelsen Tre Smederille tämä on suuri ilo. Lahjoituksellamme autamme vahvistamaan Helsingin yliopiston yhteiskuntatieteellistä osaamista. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan tullaan perustamaan ruotsinkielinen kansantaloustieteen professuuri, joka hyödyttää erityisesti myös Svenska social- och kommunalhögskolania, toteaa säätiön puheenjohtaja Marcus Rantala.

Pula ruotsin kielen taitoisista kansantaloustieteilijöistä, erityisesti tohtoriksi väitelleistä, on suuri Suomessa. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan perustettava professuuri mahdollistaa myös kansantaloustieteen ruotsinkielisen opetuksen tarjoamisen kaikille yhteiskuntatieteen opiskelijoille, mukaan lukien oikeustieteen opiskelijoille.

– Osaaminen ja ymmärrys taloudesta on entistä tärkeämpää kaikilla aloilla ja yhteiskunnassa laajemmin. Uskomme professuurin vahvistavan taloustieteen osaamista yliopiston kaikilla ruotsinkielisillä koulutusaloilla ja tarjoavan mahdollisuuden uudenlaiseen profiloitumiseen Helsingin yliopistolle, mikä vahvistaa osaltaan kaksikielisyyttä, toteaa Rantala.

Valtiotieteellisen tiedekunnan kansantaloustieteen professori Hannu Vartiainen nostaa esiin professuurin yhteiskunnallisen merkityksen.

– Nyt palautamme kansantaloustieteeseen ruotsinkielisen professuurin, jolla on aiemmin ollut keskeinen rooli taloustieteellisessä keskustelussa Suomessa. Ruotsinkielinen professuuri tulee myös omalta osaltaan vahvistamaan taloustieteen pohjoismaista yhteistyötä.

– Professuuri tukee myös erinomaisesti valtiotieteellisen tiedekunnan ja Svenska social- och kommunalhögskolanin välistä yhteistyötä, sekä Helsinki Graduate School of Economicsiin kuuluvien korkeakoulujen välistä yhteistyötä, sanoo Vartiainen.

Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolan Hankenin yhteinen taloustieteen opetus- ja tutkimusyksikkö.

Suunnitelmana on, että puolet uuden professuurin opetuksesta hyödyttäisi erityisesti Soc&kom:n ja yliopiston muita ruotsinkielisiä koulutusohjelmia.

– Soc&kom tarjoaa tästä syksystä lähtien yhteiskuntaopin perusopetuksen tehtäviin pätevöittäviä opintoja eli taloustieteen ruotsinkielisten kurssien tarve on kasvanut. Pätevöittävien opintojen tulee sisältää kolme taloustieteen kurssia ja tämä ruotsinkielinen kurssitarjonta tulee olemaan mahdollista, kun valtiotieteelliseen tiedekuntaan perustetaan kansantaloustieteen ruotsinkielinen professuuri, sanoo Soc&kom:n rehtori Johan Bärlund.

Stiftelsen Tre Smederin lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa vuosille 2020-2022. Valtio myöntää tietyn euromäärän jokaista yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Valtion ohjeistuksen mukaisesti 10 000 euroa ja sitä suuremmat lahjoitukset voidaan kohdentaa koulutusalalle. Helsingin yliopisto päättää lahjoitusvarojen käytöstä.

Yhteystiedot:

Marcus Rantala, hallituksen puheenjohtaja, Stiftelsen Tre Smeder:
Tfn: 050 354 7159, marcus.rantala@gmail.com

Marjaana Seppänen, dekaani, valtiotieteellinen tiedekunta:
Tfn: 050 448 9118, marjaana.seppanen@helsinki.fi

Johan Bärlund, rehtori, Svenska social- och kommunalhögskolan:
Tfn: 050 448 2735, johan.barlund@helsinki.fi

Martta Lindström, yhteyspäällikkö, varainhankinta ja kumppanuudet:
Tfn: 050 318 5220, martta.lindstrom@helsinki.fi