Metsä Group lahjoittaa Helsingin yliopistolle 250 000 euroa

Metsä Group on tehnyt 250 000 euron suuruisen lahjoituksen Helsingin yliopistolle. Lahjoituksesta puolet on kohdennettu luonnontieteelliselle ja puolet maatalous-metsätieteelliselle koulutusalalle. Metsä Group haluaa lahjoituksella investoida näiden alojen opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen.

– Metsä Group valmistaa uusiutuvasta pohjoisesta puusta kierrätettäviä tuotteita maailman väestön arjen tarpeisiin. Vastuullisuus, kilpailukykyinen tuotanto ja henkilöstön huippuosaaminen ovat toimintamme ydin. Haluamme kehittää metsätaloutta ja -teollisuutta, mikä ei ole mahdollista ilman laadukasta korkeakoulutusta ja tutkimusta, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Metsä Groupin näkemyksen mukaan yliopistoissa tapahtuva bio- ja kiertotalouden eri osa-alueiden tutkimus on tärkeää koko teollisuudenalan kehitykselle. Erityisesti yhteiset tutkimus- ja kehitysprojektit vievät alaa eteenpäin. Metsä Groupin kehitteillä oleva Kuura-tekstiilikuitu on esimerkki perustutkimukseen pohjaavan innovaation viemisestä käytäntöön, sillä sen valmistuksessa käytettävä sellua liuottava ioninen yhdiste on kehitetty Helsingin yliopiston kemian osastolla.

Metsä Group ja Helsingin yliopisto solmivat kumppanuussopimuksen tämän vuoden tammikuussa, minkä jälkeen yhteistyötä on syvennetty ja kehitetty aktiivisesti.

– Helsingin yliopisto on erittäin iloinen tästä merkittävästä lahjoituksesta ja otamme sen vastaan kiitollisina. Kumppanuutemme keskiössä on tulevaisuuden osaamisen varmistaminen ja kestävyyshaasteiden ratkaiseminen erityisesti metsätalouden ja kiertotalouden kemian aloilla, ja näiden edistämiseen tulemme lahjoituksen myös käyttämään, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Metsä Groupin lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa, jossa valtio myöntää tietyn euromäärän jokaista yliopistojen saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. Valtion vastinrahoituskausi jatkuu kesäkuun loppuun asti 2022.