Merkittävä lahjoitus tulevaisuuden sukupolville

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen ala saa 750 000 euron yhteislahjoituksen neljältä säätiöltä.

Säätiöt Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla sekä Aktiastiftelsen i Vanda haluavat Suomi 100-juhlavuoden kunniaksi yhdessä lahjoittaa 750 000 euroa, jotta myös tulevat sukupolvet saisivat laadukasta koulutusta.

– Pääkaupunkiseudulla on ollut suuri pula pätevistä ruotsinkielisistä työntekijöistä sekä kouluissa että päiväkodeissa. Ongelman korjaamiseksi säätiöt ovat päättäneet tehdä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa ja lahjoittaa merkittävän summan yliopistolle. Säätiöissä katsotaan, että on tärkeää panostaa koulutukseen ja rakentaa yliopiston toimintaedellytyksiä, sanoo Patrik Lerche, Stiftelsen Tre Smeder- ja Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla-säätiöiden edustaja.

Helsingin yliopisto on viime vuosina saanut useita lahjoituksia kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen alalle. Yliopisto on päättänyt käyttää varat erityisesti ruotsinkieliseen opetukseen ja tutkimukseen Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa. Uusi lahjoitus kohdennetaan erityisesti uusien ruotsinkielisten lastentarhanopettajien koulutuksen vahvistamiseen.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan ruotsinkielinen yksikkö kasvaa uuden ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen myötä. Syksyllä 2017 tiedekunta vastaa myös koko Etelä-Suomen ruotsinkielisestä lastentarhanopettajien koulutuksesta.

– Teemme jo hyvää yhteistyötä HY:n ruotsinkielisten kasvatustieteellisten opetusohjelmien kesken, varhaiskasvatuksen yliopistolehtosi Jan-Erik Mansikka sanoo.

– Lahjoituksilla on valtava merkitys. Ilman tukea eri tahoilta, sekä kentältä että yhteistyön kautta, emme voisi rakentaa uutta, Mansikka kiittää.

Lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa, missä valtio antaa tietyn määrän lisätukea jokaista lahjoitettua euroa kohden. Valtion lisätuki voi jopa kaksinkertaistaa lahjoituksen arvon.

Lisätietoja:

Yhteiskuntasuhteiden yhteyspäällikkö Martta Lindström

s-posti: martta.lindstrom@helsinki.fi, puh. 0503185220