Merkittävä lahjoitus edistää Helsingin yliopiston kestävyystieteitä ja Itämeri-tutkimusta

Helsingin yliopisto on saanut miljoonan euron lahjoituksen, joka mahdollistaa uusia avauksia sekä kestävyystieteissä että Itämeri-tutkimuksessa.

Tärkeän lahjoituksen Helsingin yliopistolle teki alumni Heidi Andersson.

 – Halusin lahjoittaa, koska olen ollut huolissani yliopiston tiukentuneesta taloudellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista opetukseen ja tutkimukseen. Mielestäni Helsingin yliopiston kuuluu olla korkeatasoinen sivistysyliopisto. Olen itse Helsingin yliopiston kasvatti ja haluan ikään kuin maksaa takaisin saamaani opetusta, kertoo Andersson.

Luonnonsuojelu on Anderssonin sydäntä lähellä ja sen tiimoilta hän vaikuttaa muun muassa WWF Suomen hallituksessa. Andersson valitsi lahjoituksensa toiseksi kohteeksi Tvärminnessä tehtävän Itämeri-tutkimuksen. Itämeren tilaan Andersson on perehtynyt ympäristöoikeuden opinnoissaan ja WWF:n kautta. Kestävyystieteiden instituutti HELSUS puolestaan edustaa Anderssonille uutta tutkimusotetta, jossa etsitään vastauksia globaaleihinkin ympäristökysymyksiin.

Lahjoittaja voi myös seurata lahjoituksen käyttöä Helsingin ylipistossa jos niin itse haluaa ja on kiinnostunut.

– Aion seurata kummankin yksikön toimintaa sekä menemällä paikan päälle tapaamaan tutkijoita että seuraamalla heidän raporttejaan ja julkaisujaan, Andersson sanoo.

Kestävyystieteillä uusia näkökulmia globaaleihin ongelmiin

HELSUS johtaja Jari Niemelä iloitsee lahjoituksesta ja toivoo, että Anderssonin esimerkki kannustaa myös muita tukemaan yliopistossa tehtävää tutkimusta lahjoituksella.

– Tämä lahjoitus on merkittävä satsaus uuden tieteenalan kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen yliopistossamme. Sen avulla voidaan tehdä aivan uusia tutkimusavauksia joihin muuten ei olisi mahdollisuutta, Niemelä toteaa.

Mitä lahjoitusvaroilla sitten tehdään? Niemelän mukaan HELSUS:iin palkataan lupaavia tutkijatohtoreita, joilla on uusia tuoreita näkökulmia kestävyysongelmien ratkomiseen. Näiden tutkijoiden työn etenemistä voi seurata osallistumalla sekä HELSUS:in seminaareihin että seuraamalla tieteellisiä julkaisuja ja päivityksiä nettisivuilla. Niemelä toivottaa Anderssonin ja muut lahjoittajat tervetulleeksi osallistumaan HELSUS:in toimintaan. 

Baltic bridge – tutkimusta yhteiskunnan hyväksi

Tvärminnen eläintieteellisen aseman johtaja Marko Reinikaisen mukaan uudet avaukset eivät olisi mahdollisia perinteisen täydentävän tutkimusrahoituksen tai perusrahoituksen puitteissa. 

– Tällä lahjoituksella on ratkaiseva vaikutus Baltic Bridge -konseptin konkretisoinnissa. Konseptin puitteissa pystymme tekemään ainutlaatuisen avauksen Itämeren tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikutuksen osalta. Olemme erittäin kiitollisia mahdollisuudesta toteuttaa mielestämme erittäin ajankohtaista konseptia Itämeren ja sen tutkimuksen hyväksi, kertoo Reinikainen.

Tvärminnessä lahjoituksella palkataan tutkijatyövoimaa perustutkimuksen tulosten jalostamiseen yhteiskunnalliseen käyttöön Baltic Bridge-yhteistyön puitteissa sekä lisätään tulosten näkyvyyttä. Hanke tehdään yhteistyössä Tukholman yliopiston Itämerikeskuksen kanssa.

Hankkeen etenemistä on helppo seurata, koska Baltic Bridge -konseptin keskiössä on tulosten näkyvyys. Hankkeessa käytetään jatkuvasti kehittyviä sosiaalisen median alustoja ja myös aivan uusia teknisiä ratkaisuja, kuten virtuaalitodellisuutta, perinteisen median ja nettisivujen ohella. Tieteellisiä tuloksia voi seurata myös alan julkaisufoorumeissa. Tuloksia esitellään myös erilaisissa tapahtumissa, ja lisäksi Reinikainen toivottaa tervetulleeksi vierailevat ryhmät, joille hän on valmis kertomaan hankkeen etenemisestä ja toteutuksesta.

Linkkejä:

Näin lahjoitat Helsingin yliopiston tutkimukselle

Kestävyystieteen instituutti HELSUS

Tvärminnen eläintieteellinen asema

Lisätietoja: