Lahjoitus lastentautien tutkimukselle varmistaa alan huippututkimuksen jatkon

Lastentautien tutkimussäätiö on lahjoittanut lääketieteellisille yliopistoille yhteensä 1 350 000 euroa yliopistotutkijoiden tai tutkijatohtoreiden palkkaamiseen lastentautialoille kolmen vuoden ajaksi. Helsingin yliopistolle on osoitettu lahjoituksesta suurin osuus, joka on 150 000 euroa vuosittain. Rahoitus mahdollistaa entistä paremmin potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen alalla.

Lastentautien tutkimussäätiön lahjoituksen avulla turvataan useiden potilastyötä tekevien lääkäreiden mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta.

­– Tutkimus on korkealaatuisen ja oikein kohdennetun hoidon perusta. Tämä mittava lahjoitus mahdollistaa pitkäjänteisen tutkimustyön, jonka avulla voidaan löytää uusia menetelmiä ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa lasten ja nuorten sairauksia, sanoo Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen.

Lahjoituksessa on kyseessä uudenlainen rahoitusmalli, joka perustuu lastenlääkäriprofessoreilta tulleeseen ehdotukseen: rahoitus on nyt ensimmäistä kertaa osoitettu suoraan yliopistoille. Rahoitustavan toivotaan yleistyvän, sillä malli varmistaa, että lääkäri voi keskittyä sekä potilastyöhön että tutkimukseen.

– Tämä lahjoitus on esimerkki siitä, miten ulkoisella rahoituksella voidaan tukea tutkimus- ja kliinisen työn toimivaa yhteyttä. Pitkäjänteinen, laaja-alainen tutkimus ja viimeisimpään tutkimustietoon perustuva hoito palvelevat paitsi lapsipotilaita ja heidän läheisiään myös yhteiskuntaa ja väestön terveyttä - nykyistä ja tulevaa, Renkonen korostaa.

Hyvää tutkimusta - parempaa hoitoa

Tutkimuksen tehtävä on varmistaa, että lasten saama hoito on ajanmukaista ja mahdollisimman hyvää. Potilastyössä saatu kokemus auttaa olennaisten tutkimusaiheiden kehittelyssä.

– Potilastyötä tekevien lääkärien on viime vuosina ollut entistä vaikeampi tehdä tutkimusta oman sairaalatyönsä ohella. Tämä lahjoitus antaa mahdollisuuden kehittää kliinistä tutkimusta eli kerätä potilastutkimustietoa, arvioida miten hoitoa tulisi kehittää ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia sairaudella ja hoidoilla on, kertoo Helsingin yliopiston lastentautien professori Kaija-Leena Kolho.

Lahjoituksen avulla lääketieteellisillä tiedekunnilla on mahdollisuus turvata kliinistä tutkimusta lastentautien, lastenneurologian, lastenkirurgian ja lastenpsykiatrian aloilla.

– Tämä rahoitus varmistaa, että huippututkimus Suomessa jatkuu, Kolho iloitsee.

Lue lisää lahjoituksesta Lastentautien säätiön tiedotteesta.

Tutustu lahjoittamiseen ja lahjoitusvarojen käyttöön verkkosivuillamme.