Kuopiolaisrahastolta tuki viestintäprofessuuria varten

Kuopiolainen Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto on myöntänyt 30 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston ProCom-rahastolle, jonka tavoitteena on perustaa organisaatioviestinnän työelämäprofessuuri. Niin sanotun Professor of Practice -professuurin tarkoituksena on tukea organisaatioviestinnän tutkimusta ja opetusta myös muissa suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa.

Juho ja Lempi Pitkäsen rahaston juuret ovat yrittäjyydessä. Yritysten ja muidenkin organisaatioiden viestintämaisema on voimakkaassa muutoksessa.

 - Näemme erittäin tarpeellisena, että valtakunnan ykkösyliopistossa on alaan omistautunut ja työelämän tarpeita tukeva oppituoli. Siitä hyötyvät myös maakuntien korkeakoulut. Lahjoitimme aiemmin tänä vuonna varat Itä-Suomen yliopistolle alueen yritystoimintaa palvelevaa professuuria varten, Pitkäsen rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Taneli Hassinen sanoo.

Yliopistojen rahoituksen supistuessa myös organisaatioviestinnän opetus ja tutkimus ovat ahtaalla. Työelämäviestinnässä tarvitaan kuitenkin kasvavassa määrin aivan uudenlaista teknologista osaamista sekä käytännönläheisiä osallistavaan vuorovaikutukseen perustuvia johtamistaitoja.

- On hienoa, että lahjoittajat haluavat näin turvata organisaatioviestinnän korkeatasoisen opetuksen Suomessa, Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani Hannu Nieminen toteaa.

Professuurin perustamiseen kerätään yliopiston ulkopuolista rahoitusta. ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry teki viime keväänä ensimmäisen lahjoituksen, joka oli 30 000 euroa. Taloudellinen tiedotustoimisto TAT lahjoitti syksyllä 50 000 euroa. Lisäksi rahasto on vastaanottanut erisuuruisia lahjoituksia yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä sekä yksityishenkilöiltä.

-Toivon, että loputkin tavoitteesta saavutetaan. Professuuri voidaan perustaa heti, kun varat ovat koossa, Nieminen sanoo.

Lisätietoja:
Hannu Nieminen, dekaani, Helsingin yliopisto, hannu.nieminen(a)helsinki.fi
Taneli Hassinen, hoitokunnan puheenjohtaja, Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto, puh. 040 504 3321

Professuurilahjoittajat 9.12.2016 mennessä:

Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT ry
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry
Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto
DNA
Manifesto Consulting

Ulrika Romantschuk
Johanna Tuutti