Kuka saa hoitoa? Tutkimus edistää terveyden tasa-arvoa

Paulus Torkki toi terveydenhuollon tuotantotalouden alan Helsingin yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan. Tutkimustiedolle on enemmän tarvetta kuin koskaan, etenkin koronakriisin ja sen seurausten myötä.

– Aikamoista hulinaa! Kaikki on pitänyt rakentaa nollasta, Paulus Torkki kuvailee paria ensimmäistä vuotta terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessorina maaliskuun 2020 alussa tehdyssä haastattelussa.

Positio on Suomessa ainoa laatuaan, ja harvinainen myös maailmalla. Professuuri on perustettu osittain lahjoitusvaroin.

Ala on osoittautunut heti suosituksi: kursseille halusi odotettua enemmän opiskelijoita. Asiantuntemuksella ja tutkimuksella on kysyntää ministeriöiden ja työryhmien lisäksi myös sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Terveydenhuollossa tapahtuu paljon ilman koronakriisiäkin, ja muutos on nopeaa. On sote-uudistus, digitalisaatio, uusia hoitoja ja lääkkeitä. Väestö vanhenee, mutta kustannusten pitäisi pysyä kurissa.

Terveydenhuollon tuotantotalouden yksi tehtävä on varmistaa, että kaikki suomalaiset saavat terveydenhuollon palveluja tarpeisiinsa kustannuspaineista huolimatta. Se ei ole pikku juttu.

Torkin mukaan Suomella on vielä tekemistä terveyden tasa-arvon suhteen. Suomalaiset voivat keskimäärin hyvin, mutta hajonta on suuri. Ongelmat keskittyvät muun muassa monisairaisiin, kroonikoihin, mielenterveyspotilaisiin ja lapsiin. Akuuttihoito toimii hyvin.

– Keskeinen kysymys koko sote-järjestelmässämme on, kuka saa hoitoa. Tuotantotaloudessa kysymys kääntyy vielä niin, että kuka saa minkäkinlaista hoitoa ja palvelua. On virhe, jos kaikille pyritään tarjoamaan samaa. Esimerkiksi digitalisaatio voi johtaa eriarvoistumiseen, jos iäkkäät ja heikossa asemassa olevat eivät voi käyttää mobiilipalveluita, Torkki sanoo.

Hän puhuu tehokkuuden sijaan vaikuttavuudesta terveydenhuollon palvelutuotannossa. Vaikuttavuus on nyt mainittu myös sote-uudistuksen ohjelmassa. Päätöksenteon tueksi on tuotettava tietoa ja ratkaisumalleja.

– Lähdemme tieto edellä. Soten ongelmat eivät ratkea vain lisäämällä resursseja, vaan niiden pitää myös toimia halutulla tavalla.

Vastauksia käytännön kysymyksiin

Paulus Torkin mukaan alan tutkimus on aina käytännönläheistä. Monen väitöstutkimuksen aihe nousee siitä, miten uusi teknologia tai toimintamalli istuu terveydenhuoltoon.

Torkki antaa esimerkkejä. Yksi väitöstutkimus selvittää, miten ikäihmisten akuuttivaivat tulisi tulevaisuudessa hoitaa. Lähteekö iäkäs sairaalaan, tuleeko hänen luokseen Espoon liikkuvan sairaalan tapainen kotihoito vai saako hän apua videoyhteyden avulla.

Toinen tutkii, millaisia tarpeita terveyskeskukseen tulevilla on ja mikä on paras tapa auttaa heitä. Osa pärjää digitaalisella ratkaisulla, osa hyötyisi lääkärikäynnillä myös erikoissairaanhoidon konsultaatiosta.

– Tutkimuksessa lähdetään asiakkaan tarpeista. Kun on oikean tasoinen palvelu oikealle potilaalle, niin resursseja vapautuu ja voimme varmistaa, että kaikki saavat palvelua juuri omaan tarpeeseen, Torkki kertoo.

Terveydenhuollon tuotantotalouden koulutuksessa Torkilla on kolme tavoitetta.

– Lääkäreille on saatava ymmärrystä kustannuksista, koska he tekevät päätöksiä hoidosta. Sote-organisaatioiden johdossa on paljon lääkäreitä, ja he tarvitsevat työkaluja johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi nopeasti kasvava medtech-ala tarvitsee lääkäreitä, ja sitä kiinnostusta on hyvä herätellä.

Lahjoita maailman parhaaksi

Professuuri perustettiin lahjoitusvaroilla

Yliopisto perusti terveydenhuollon tuotantotalouden professuurin lääkintöneuvos Sakari Alhopuron lahjoittaman puolen miljoonan euron turvin. Sakari Alhopuro, mistä ajatus lahjoittamisesta tuli?

– Omista kokemuksista. Olen kirurgian tohtori ja perustin lääkäriaseman. Huomasin että taloustaitoni eivät riitä, ja kävin kauppakorkeassa johtamiskoulutuksen. Lääketieteellisessä koulutuksessa ei ollut minuuttiakaan talousasioita, ja se oli vakava puute.

– Terveydenhuollossa on valtava budjetti, ja suurimmaksi osaksi rahasta tekevät päätöksiä lääkärit. Eikö ole yhteiskunnan kannalta tyhmää, että heille ei opeteta talousosaamista?

– Tulevaisuuden terveydenhuollossa pitää saada vähemmällä rahalla enemmän aikaan. Sote-uudistuksessa tarvitaan ehdottomasti niitä, jotka osaavat laskea, mihin rahat riittävät ja miten tätä rahankulutusautomaattia pitää johtaa.

Oletko tyytyväinen lahjoituksen vaikuttavuuteen?

– Olen erittäin tyytyväinen lahjoituksen tilanteeseen. Professorin kuuluu tutkia, opettaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Paulus Torkki on osaava asiantuntija.

Lahjoita maailman parhaaksi