”Kestävä kehitys on aina kulkenut mukanani” - Jari Niemelän lahjoitus jatkaa hänen tärkeää työtään kestävän tulevaisuuden puolesta

Kaupunkiekologi Jari Niemelän uran punainen lanka on kestävyyden edistäminen niin yliopistolla, yhteiskunnassa kuin kotona. Niemelän tekemä merkittävä lahjoitus kestävyystutkimuksen tueksi on yksi tavoista, joilla hän haluaa omalta osaltaan rakentaa kestävää tulevaisuutta meille kaikille.

Jari Niemelä on tehnyt pitkän uran kestävyysaiheiden parissa yliopistolla ja sen ulkopuolella. Hän on kaupunkiekologian professori ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan entinen dekaani. Vuosina 2016–2017 Niemelä oli mukana perustamassa Kestävyystieteen instituutti HELSUSia. Niemelä valittiin myös HELSUSin johtajaksi ennen kuin hänet valittiin rehtoriksi vuoden 2018 keväällä. Tällä hetkellä hän on sairauslomalla rehtorin tehtävästä.

Yliopistotyön lisäksi Niemelä toimii ympäristöjärjestö WWF Suomen hallituksen puheenjohtajana.

Kestävyys on lähellä Niemelän sydäntä. Siksi hän halusi myös tukea kestävyystutkimusta lahjoittamalla. Hän päätyi tekemään alun perin suunnittelemansa 10 000 euron lahjoituksen sijaan 15 000 euron lahjoituksen yliopiston uuteen Kestävyysrahastoon.

– Kestävä kehitys on ollut mukana siitä lähtien, kun lähdin vuosikymmeniä sitten opiskelemaan. Olen sitä funtsinut, opettanut, tutkinut ja niin edespäin. Tavallaan se on kuulunut minuun, Niemelä sanoo.

Myös kotona ekologinen elämäntapa on keskiössä.

– Minulla ja vaimollani se on ollut kyllä sitä varmaan siitä lähtien, kun menimme naimisiin suunnilleen 30 vuotta sitten.

Perheen auto vaihtui juuri pienempään ja vähemmän saastuttavaan, lautasella on kasvispainotteista ruokaa – usein luomua – , jätteet kierrätetään, sähköä pyritään käyttämään mahdollisimman säästeliäästi ja muutenkin miettimään kulutusvalintoja ekologiselta kannalta.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja oman perheen konkreettiset toimet vievät kohti samaa, Niemelälle tärkeää maalia: ihmisen ja luonnon välistä kestävää vuorovaikutusta.

– Haluaisin, että oma ja perheeni elämä, olisivat kestäviä.

Kestävyys on yliopiston strategian ytimessä

Kestävyys on yksi Helsingin yliopiston strategian neljästä pilarista.

– Olemme vastuullisuuden ja kestävyyden edelläkävijä, Niemelä sanoo ja on strategiasta innoissaan.

Yliopiston tärkein rooli aikamme merkittävien ekologisten kriisien, kuten ilmastonmuutoksen ja luontokadon, ratkaisemisessa on Niemelän mukaan kolmitasoinen: tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus.

– Näen tutkimuksen äärimmäisen tärkeänä yhteiskunnan kannalta. Tekemämme tutkimus vaikuttaa siihen, miten kestävyys ymmärretään yhteiskunnassa ja sitä kautta päätöksiin.

Yhtä lailla tärkeää Niemelästä on se, että myös yliopiston opiskelijoilla on käytössään paras tieto.

– Tietysti opiskelijat ovat myös huolestuneita siitä, että miten maailmassa käy. Toivottavasti opetus ja siihen liittyvä yhteistyö muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa auttavat viemään asioita eteenpäin positiivisesti.

Strategiansa kautta Helsingin yliopisto osallistuu myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle asetettujen Agenda 2030 -tavoitteiden saavuttamiseen.

– YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eteenpäin vienti on Suomen hallituksen ja päätöksentekijöiden vastuulla. Yliopiston työssä kulkevat mukana samat tavoitteet.

Tekemällä lahjoituksen rahan voi panna poikimaan hyvää

Jari Niemelän tekemästä lahjoituksesta myönnettiin marraskuussa 2 500 euron palkinto yliopistonlehtori Rami Ratviolle, joka on yksi yliopiston tuoreen ja laajasti kestävyyskysymyksiä käsittelevän, poikkitieteellisen Kestävyyskurssin suunnittelijoista.

Loput lahjoituksesta ohjataan kestävyystutkimuksen tueksi.

Lahjoituksen kanssa yhtä aikaa Helsingin yliopistoon perustettiin myös Kestävyysrahasto. Sen on tarkoitus tukea Helsingin yliopistossa tehtävää kestävyystutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vaikutusta ja sitä kautta edistää kestävää hyvinvointia yhteiskunnassa.

Niemelälle lahjoituksen tekeminen merkitsee sitä, että rahalla voidaan saada aikaan jotain innostavaa.

– Kyllä mä olen iloinen, että tulee nyt tällä tavalla käytettyä rahaa. Nyt ne on käytetty tehokkaasti tutkimukseen, opetukseen ja palkitsemiseen.

Niemelä toivoo, että voisi esimerkillään innostaa muitakin lahjoittamaan kestävyyttä edistävään rahastoon.

Niemelälle itselleen lahjoitus on osa suurempaa kädenjälkeä, jonka hän toivoo jättävänsä kestävän kehityksen edistämiseen Helsingin yliopistossa. Eräs osa sitä on myös työn alla oleva kestävyystiedettä käsittelevä tietokirja, jonka Gaudeamus julkaisee syksyllä 2022. Niemelä kuuluu kirjan toimituskuntaan yhdessä muun muassa Tarja Halosen kanssa.

– Juuri nyt käymme niitä käsikirjoituksia läpi loppuvaiheessa, ja olen todella innostunut, koska teos on todella hyvin kirjoitettu ja sellainen, joka innostaa todennäköisesti tavallisiakin ihmisiä lukemaan kestävyysteemasta, Niemelä sanoo.

– Tykkään olla mukana kestävyysteemassa monelta kantilta, ja sen takia haluan olla tässä mukana myöskin tulevaisuudessa. Jos mahdollista, lahjoittaakin lisää.

Kun Jari Niemelän kausi yliopiston rehtorina tulee päätökseen 2023, hän näkisi mielellään, että se tulisi muistetuksi juuri tästä hänelle tärkeästä asiasta: kestävän kehityksen edistämisestä.

Luo kestävämpää tulevaisuutta lahjoittamalla

Kestävyysongelmat ja niiden ratkaisut ovat yhä monimutkaisempia. Siksi tarvitsemme tieteenalarajat ylittävää, pitkäjänteistä tutkimusta ja yhteistyötä voidaksemme ymmärtää edessä olevia haasteita ja kääntääksemme tulevaisuuden kurssia.