Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee Oikeusvaltiokeskuksen tutkimustoimintaa 300 000 eurolla

Oikeusvaltiokeskus kasvaa ja panostaa uuteen tutkimustoimintaan tulevina vuosina apurahan turvin.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto tukee Oikeusvaltiokeskuksen toimintaa tulevan neljän vuoden (2024–2027) aikana 300 000 euron apurahalla. Rahoitus myönnetään Oikeusvaltiokeskuksen tutkimus- ja selvitystoimintaan, julkaisuihin ja tutkijoiden palkkaamiseen.

– Wihurin rahaston myöntämä apuraha avaa uuden vaiheen Oikeusvaltiokeskuksen työssä mahdollistamalla keskuksen oman tutkimustoiminnan. Kehitysyhteistyön tulee olla tutkimukseen ja tietoon pohjaavaa, mutta etenkin oikeusvaltiotyössä alalla on suuria aukkoja tutkitussa tiedossa, sanoo Oikeusvaltiokeskuksen johtaja Tuija Brax.

Apurahan mahdollistaman tutkimukseen perustuvan tiedon avulla voidaan ratkaista käytännön työssä esiin nousseita kysymyksiä sekä edistää oikeusvaltiokysymyksiin liittyvää tietoisuutta kansallisesti ja kansainvälisesti. Vahvistuva akateeminen oikeusvaltiotutkimus mahdollistaa myös kansainvälisen tieteellisen yhteistyön aihealueella.

– On erityisen tärkeää heikentyneen globaalin oikeusvaltiotilanteen suunnan kääntämiseksi, että pystymme tuottamaan kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja lisäämään siten työn vaikuttavuutta. Vahva oikeusvaltio korreloi myös taloudellisen vaurauden kanssa, ja luo pohjan kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille kehittyvissä maissa, etenkin globaalissa etelässä, Brax korostaa.

Oikeusvaltiokeskus perustettiin keväällä 2021 ulkoministeriön ja Helsingin yliopiston välisellä sopimuksella. Keskuksen toimintaa rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista.

Oikeusvaltiokeskus kokoaa yhteen alan huippuasiantuntemusta, tuottaa tietoa ja edistää oikeusvaltiokehitystä erilaisten hankkeiden avulla etenkin kehittyvissä maissa. Oikeusvaltiokeskuksen tarkoituksena on saattaa Suomessa oleva oikeusvaltiokysymyksiin liittyvä osaaminen ja kokemus sitä tarvitsevien ulkomaisten toimijoiden, kuten eri maiden viranomaisten ja yliopistojen sekä kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön. Oikeusvaltiokeskuksen ensimmäiset kansainväliset hankkeet aloitettiin vuonna 2022 Albaniassa, Mosambikissa ja Uzbekistanissa.

Keskuksen toimintaa johtaa Tuija Brax ja hänen lisäkseen keskuksessa on tällä hetkellä kaksi työntekijää.

Lisätietoja:

Tuija Brax, johtaja
Oikeusvaltiokeskus
tuija.brax@helsinki.fi
+358 50 567 7214