Huippuosaajia tarvitaan

Sekä julkistalous että yksityinen sektori tarvitsevat kansainvälisen tason tutkimusta ja asiantuntijoita. Helsinki Graduate School of Economics vastaa taloustieteen osaajien kasvavaan kysyntään. Yksi hankkeen tukijoista on Suomen Pankki.

Tällä hetkellä Suomessa on kansainvälisesti korkeatasoinen mutta kapea taloustieteen kärki. Samaan aikaan yritysmaailmassa kuluttajatiedon määrä kasvaa jatkuvasti ja digitalisaatio etenee, mikä lisää datapohjaisen päätöksenteon mahdollisuuksia sekä kysyntää taloustieteen osaajista. Sote- ja maakuntauudistus lisää voimakkaasti taloustieteellisen osaamisen tarvetta niin valtion kuin maakuntienkin tasolla. Jotta suomalainen yhteiskunta saisi parhaat osaajat käyttöönsä, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Hanken Svenska handelshögskolan ovat perustaneet yhteisen Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikön.

Uuden yksikön merkityksen yhteiskunnalle näkee myös Suomen Pankki, joka on tehnyt 2,5 miljoonan euron lahjoituksen Helsingin yliopistolle makrotaloustieteen professuurin perustamista varten. Makrotaloustiede tutkii kokonaistaloudellisia ilmiöitä ja raha- ja suhdannepolitiikan vaikutuksia työllisyyteen, tuottavuuteen ja talouskasvuun.

– Uusi tutkimusyksikkö tulee vahvistamaan suomalaista makrotaloustieteen osaamista, ja siten se osaltaan varmistaa mahdollisuudet tehdä korkealaatuista talouspoliittista analyysia Suomessa. Suomen Pankin kannalta yksikön tukeminen on sijoitus tulevaisuuteen. Sen avulla voidaan turvata kotimaisten rahapolitiikan taitajien korkea laatu ja saatavuus, Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen sanoo.

Helsinki GSE tarjoaa puitteet korkeatasoiselle kandi- ja maisterikoulutukselle sekä tuottaa laadukasta tohtorikoulutusta ja tutkimusta keskeisillä taloustieteen osa-alueilla. Vuoteen 2022 mennessä pääkaupunkiseudun yliopistoista valmistuu maistereita noin puolet nykyistä enemmän ja tohtoreita lähes kaksinkertainen määrä. Yksikön käytännön toiminta käynnistyy syksyllä 2018, kun Helsinki GSE:n tohtoriohjelma ja jatko-opintoihin valmistava research master -ohjelma aloittavat.

– Korkealaatuinen koulutus tuottaa osaavia tutkijoita ja varmistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen tutkimusympäristön, joka houkuttelee huippututkijoita ympäri maailmaa. Näillä tärkeillä panostuksilla voimme rakentaa yhdessä tällaistä ympäristöä Suomeen ja samalla vastata yhteiskunnan kasvavaan tarpeeseen taloustieteen huippuosaajista, sanoo Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola.