Helsingin yliopiston suurin kertalahjoitus humanistisille tieteille

Professori Maija Lehtosen testamenttilahjoituksella tuetaan mm. ranskan kieltä ja ranskankielistä kirjallisuutta sekä suomalaista kirjallisuutta.

Helsingin yliopiston entinen yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professori Maija Lehtonen (k. 2015) on testamentannut omaisuutensa kotiyliopistolleen ja siellä erityisesti humanistiselle tieteenalalle. Hän on määritellyt tuen kohteeksi seuraavat tutkimusalat: ranskan kieli, ranskankielinen kirjallisuus, Ranskan historia, suomalais-ranskalaiset kulttuurisuhteet tai suomalainen kirjallisuus.

Näitä tieteenaloja on tarkoitus tukea jakamalla apurahoja ja palkintoja jatko-opiskelijoille ja erityisesti post-doc-vaiheessa oleville tutkijoille sekä opettajille. Lisäksi jatko-opiskelijoille, tutkijoille ja opettajille on mahdollisuus myöntää korkeintaan neljän vuoden mittaisia Lehtosen rahaston nimikkopaikkoja.

Maija Lehtosen omaisuuden arvo on huomattava, hieman yli 4 miljoonaa euroa. Rahojen käytöstä päättää Helsingin yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen rahaston hoitokunta kuultuaan kyseisten alojen professoreita.

Vuosittain jaettava summa on noin 150 000 euroa. Näillä näkymin ensimmäiset apurahat tullaan jakamaan kuluvan vuoden syksyllä.

Maija Lehtosen testamentti on Helsingin yliopiston suurin yksittäinen kertalahjoitus. Yhteensä Helsingin yliopistolla on nykyisessä varainhankinnan kampanjassa alkaen vuodesta 2013 yli tuhat lahjoittajaa ja yli 40 miljoonaa euroa lahjoitusvaroja. Puolet lahjoituksista on saatu säätiöiltä, mutta myös yksityishenkilöt ovat merkittävä lahjoittajaryhmä.Yhteensä Helsingin yliopiston lahjoitusvarojen kokonaisuus on yli 170 miljoonaa euroa ja lahjoittajia useita tuhansia alkaen vuodesta 1745.

Lisätietoja:

Kumppanuuksien ja varainhankinnan yhteyspäällikkö Anne Ala-Pöllänen

anne.ala-pollanen@helsinki.fi

050 318 5097