Fazer teki lahjoituksen Helsingin yliopistolle

Fazer lahjoitti 100 000 euroa Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoon maatalous-metsätieteellisen koulutusalan hyväksi.

Fazer lahjoitti 100 000 euroa Helsingin yliopiston tulevaisuusrahastoon maatalous-metsätieteellisen koulutusalan hyväksi.

Fazer on kaikille tuttu 124-vuotias kansainvälinen, edelleen kotimaisessa omistuksessa oleva perheyhtiö.

— Fazer haluaa kehittyä ja pärjätä globaalissa kilpailussa seuraavatkin 124 vuotta, ja pärjääminen lähtee aina osaamisesta, Fazerin tutkimuspäällikkö sekä Helsingin yliopiston viljabiokemian dosentti Jussi Loponen sanoo.

— Tällä lahjoituksella Fazer haluaa osaltaan tukea maatalous-metsätieteellisen alan akateemista osaamista ja tutkimuksen jatkuvuutta Suomessa.

Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteet ovat pitkään olleet yrityksen keskeisin akateeminen yhteistyökumppani.

— Suurimman osan opinnäytteiden toimeksiannoistamme teemme Helsingin yliopistolle. Fazer tietenkin myös työllistää monia kymmeniä Helsingin yliopistosta valmistuneita elintarvikealan ammattilaisia, Loponen sanoo.

Makeistutkimusta Helsingin yliopistolla ei juuri tehdä Fazerin omia toimeksiantoja lukuun ottamatta. Yksi uusimpia Fazerin rahoittamia tutkimuksia oli väitöskirjan osatyönä viime vuoden lopulla valmistunut tutkimus suklaan terveysvaikutuksista.

Makeisten ohella leipomotuotteet ja ruokailupalvelut ovat Fazerin kivijalkoja. Yksittäisistä elintarviketieteiden oppiaineista Loponen näkee viljateknologian tällä hetkellä yritykselle keskeisimpänä yhteistyötahona.

— Viljan lisäksi viljateknologiassa tutkitaan myös muita palkokasveja, jotka ovat tärkeitä kasviproteiinin lähteitä. Amica-ravintoloista tutun ruokapalvelumme vastuullisuusohjelman yksi päätavoitteista on lisätä kasvisperäisten proteiinien syömistä lihan sijaan ja siten lisätä kestävän kehityksen mukaista ruokatuotantoa. Tämän vuoksi kasviproteiinien tutkimus on meille erittäin tärkeää.

Suurena ja kansainvälisenä liikeyrityksenä Fazer hyödyntää yliopistollista osaamista myös taloustieteiden puolelta. Bisneksen puolella elintarvike-ekonomia, kuluttajaekonomia ja kansainvälinen markkinointi ovat Fazerille tärkeitä oppiaineita.

— Elintarvike-ekonomia tarjoaa alallemme sovellettua liiketaloustiedettä ja elintarvikealalle orientoituneita osaajia. Kuluttajaekonomia puolestaan antaa tietoa kuluttajien käyttäytymisestä ja toiveista, minkä avulla voimme järkevästi suunnata tuotetarjontaamme.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Marketta Sipi kiittää Fazeria lahjoituksesta.

— Tiedekunnassamme tehdään perinteisesti, vankan perustutkimusosaamisen lisäksi, paljon soveltavaa tutkimusta. Sen ansiosta meillä on ollut paljon läheistä yhteistyötä elinkeinoelämän edustajien kuten Fazerin kanssa, Marketta Sipi sanoo.

— Kiinteät yhteydet yrityksiin esimerkiksi harjoittelupaikkojen ja maisterin opinnäytteiden kautta antavat meille tiedekuntana mahdollisuuden suunnata koulutustamme sellaiseen osaamiseen, jota yritykset menestyäkseen tarvitsevat. Tällaista yhteistyötä on tulevaisuudessa ilo jatkaa.