Boehringer Ingelheim lahjoitti 10 000 euroa apteekkipalveluiden tutkimukseen

Apteekeissa tehtävä lääkkeisiin liittyvä neuvontatyö on tärkeää myös lääkeyrityksen näkökulmasta. Yliopistossa tutkintaan ja kehitetään apteekeissa työskentelevien asiantuntijoiden työtä.

Lääkkeiden oikea käyttö on turvallista ja tehokasta

– Lääkeyritykselle on tärkeää se, että lääkäreiden määräämiä lääkkeitä käytetään oikein. Asia liittyy sekä hoitomyöntyvyyteen että lääketurvallisuuteen, kertoo Boehringer Ingelheimin medical information manager Olli Hannuksela.

Boehringer Ingelheim Finland Ky teki 10 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston apteekkipalveluiden tutkimusrahastoon. Yritys haluaa tukea apteekkien toimintaan liittyvää tutkimusta, ja on tehnyt yliopiston kanssa myös muuta yhteistyötä.

– Apteekkien henkilöstöllä tärkeä rooli lääkeneuvonnassa. Sillä, miten apteekeissa osataan ohjeistaa ja neuvoa ihmisiä, on merkitystä reseptin mukaiseen lääkkeiden käyttöön, Hannuksela jatkaa.

Helsingin yliopiston farmasian tiedekunta kouluttaa vuosittain 150–170 farmaseuttia ja proviisoria. Lisäksi ammatillista täydennyskoulutusta saa useita kymmeniä apteekeissa työskentelevää asiantuntijaa. Lääketurvallisuus on tutkimukselle tärkeä asia. Uusien lääkkeiden aiheuttamista odottamattomista ongelmista kuullaan usein ensimmäisenä juuri apteekeissa.

Vuonna 2017 Suomen lääketurvallisuusvirasto Fimea vastaanotti yli 3000 haittavaikutusilmoitusta lääkkeistä. Nykyään lääkkeiden myyntiluvanhaltijat raportoivat kaikki epäillyt haittavaikutusilmoituksett suoraan myös Euroopan lääkeviraston (EMA) uuteen EudraVigilance -tietokantaan, joka on ollut käytössä loppuvuodesta 2017.

– Keskeinen muutos on, että tietokantaan raportoidaan EU-alueella myös ei-vakavat haittavaikutusepäilyt. Näin merkkejä uusista haittavaikutuksista voidaan etsiä keskitetysti EMA:n ja kansallisten viranomaisten toimesta. Tämä on hyvin tervetullut toimintamalli,  Boehringer Ingelheimin lääketurvapäällikkö Elina Kurkinen kertoo.

– Uuden toimintamallin ajoitus on hyvä tiedekuntamme ja tutkimuksen kannalta, sillä olemme juuri rekrytoimassa uutta professoria, jonka työ keskittyy muun muassa lääketurvallisuuteen ja -tehokkuuteen, tiedekunnan dekaani Jouni Hirvonen jatkaa.

Suomalainen osaaminen kiinnostaa maailmalla

Boehringer Ingelheim on saksalainen, globaalisti 50 000 henkilöä työllistävä perheyritys. Suomessa työntekijöitä on noin 65. Lääkeyritykselle keskeinen tutkimus- ja kehitystoiminta on keskitetty suuriin tutkimuskeskuksiin ympäri maailmaa. Yritys kehittää lääkkeitä sekä ihmisille että eläimille.

– Tutkivan lääketeollisuuden yrityksenä olemme riippuvaisia farmasian perus- ja jatkotutkimuksesta, sillä se on pohja uusien lääkeaineiden valmistukselle, muistuttaa Hannuksela.

Suomalainen farmasian ja lääketieteen osaaminen ja täällä kehitetyt parhaat käytännöt kiinnostavat myös maailmalla.

– Monet suomalaiset lääketieteen professorit toimivat esimerkiksi asiantuntijoina kansainvälisissä tutkimusryhmissämme, jotka miettivät tulevaisuuden kehityskulkuja 15–20 vuoden päähän, avaa Hannuksela suomalaisen osaamisen merkitystä.

Farmasiassa yritysyhteistyö on tutkijan arkea

Farmasian tiedekunnassa tehdään jatkuvasti yhteistyötä myös lääketeollisuuden kanssa tehokkaiden lääkkeiden löytämiseksi ja esimerkiksi lääkekuorman vähentämiseksi ympäristöstä.

– Suuri osa farmasian alalta väitelleistä siirtyy lääketeollisuuden palvelukseen, vaikka Suomessa onkin aika vähän varsinaista lääketuotantoa.  Koulutamme jatkuvasti osaajia myös esimerkiksi teollisuusfarmasiaan, dekaani Hirvonen kertoo.

Farmasian tutkimukselle tärkeitä uusia avauksia ovat myös Suomen akatemian strategisen tutkimusneuvoston rahoittamat yliopistojen profiloitumista tukevat niin sanotut profi-hankkeet, joista on jo käynnistynyt yksi. Monen tiedekunnan yhteinen Helsinki One Health -hanke tutkii ihmisten ja eläinten terveyden ja sairauksien yhteisiä perustoja. Hankkeessa on mukana myös useita yrityskumppaneita.