Avohoidon tutkimussäätiöltä 30 000 euron lahjoitus farmasian kestävän kehityksen rahastoon

Avohoidon tutkimussäätiö lahjoitti 30 000 euroa Helsingin yliopiston farmasian kestävän kehityksen rahastoon. Rahaston lahjoitusten avulla tuetaan kestävän farmasian professuurin perustamista ja koulutetaan tulevia monipuolisia farmasian ja lääkealan asiantuntijoita.

Säätiö haluaa tukea tutkimusta, jonka tuloksilla on muun muassa kansantaloudellista vaikuttavuutta.

– Avohoidon Tutkimussäätiö arvostaa Helsingin yliopiston tutkimuksen korkeaa tasoa ja haluaa olla tukemassa huippututkimusta lääketutkimuksen alalla,  sanoo asiamies Kalle Öhman.

Farmasian tiedekuntaan sijoittuva uusi professuuri antaa lisää resursseja farmasian kestävän kehityksen sisällyttämiseen kaikkeen farmasian opetukseen ja tutkimukseen. Tiedekunnan toiminnassa kestävää kehitystä on korostettu jo pitkään, mutta professuuri nostaa toiminnan aivan uudelle tasolle ja terävöittää tavoitteita.

– Uuden professuurin perustaminen edistää lääkealan kestävyyshaasteiden ratkaisemista yhdessä opiskelijoidemme, tutkijoidemme, yhteistyökumppaneidemme ja sidosryhmiemme kanssa. Olemme todella kiitollisia tästä merkittävästä lahjoituksesta. Farmasia ja lääkeala voivat näin omalta osaltaan edistää siirtymää kohti yhteiskuntaa, jossa sekä luonnon tila että ihmisten hyvinvointi paranevat, pohtii farmasian tiedekunnan dekaani Jari Yli-Kauhaluoma.

Avohoidon tutkimussäätiö tekee myös suoria sijoituksia terveydenhuolto-, lääke- ja bioteknologia-alan yhtiöihin. Tuotot se kohdentaa joko suoraan tutkimuksen tukemiseen tai uusiin alan sijoituskohteisiin.

Yhteystiedot:

Avohoidon tutkimussäätiön asiamies Kalle Öhman, kalle.alexander.ohman@gmail.com