Atria lahjoittaa 50 000 euroa Helsingin yliopistolle digitaalisten opetusmateriaalien tekoon

Elintarvikeyhtiö halusi tukea lihatieteen ja -teknologian opetusta, jotta osaaminen säilyy.

Atria suuntaa 50 000 euron lahjoituksen Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolle. Tarkoitus on kehittää digitaalisia opetusmateriaaleja lihatieteen ja -teknologian alalle.

– Meidän sukupolvemme ja tulevien sukupolvien menestykseen vaikuttaa se, millainen on elintarviketieteiden taso, millaista koulutus ja tutkimus, sanoo Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn.

– Ydinosaamistamme on tuotteiden valmistuksen ja kehittämisen taito. Siinä elintarviketeknologian, -mikrobiologian ja -kemian taidon ja tiedon ylläpitäminen on valtavan tärkeää. Emme huolestuneita ole, mutta kiinnostuneita siitä, että osaaminen säilyy.

Atrian mukaan tutkimustiedon hyödyntäminen esimerkiksi hiilineutraaliin ruokaketjuun tähtäämisessä edellyttää tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa.

Opetusta enää vähän

– Yliopiston opetuksessa on otettu aimo harppaus kohti digitaalisen opetuksen mahdollisuuksia. Olemme erittäin kiitollisia Atrian lahjoituksesta, mikä osaltaan vauhdittaa opetusteknologian kehittymistä elintarviketieteiden kandi- ja maisteriohjelmissa, sanoo elintarvike- ja ravitsemustieteiden osaston johtaja, professori Marina Heinonen.

Lihateknologian emeritusprofessori Eero Puolanne kertoo, että lahjoituksen turvin tehtävistä koulutusmateriaaleista voidaan luoda myös versioita muiden koulutusasteiden opetukseen.

– Materiaalit sisältävät luennot ja laboratoriodemonstraatioita. Tarkoitus on tehdä myös prosessivideoita, joihin liitetään prosessien tieteelliset ja teoreettiset perusteet. Niitä ei ole ollut aikaisemmin saatavana kuin kaupallisina laite- ja prosessiesittelyinä.

Alan opetusresursseja on vähennetty yliopistossa ja myös ammattikorkeakouluissa ja ammattiopistoissa. Helsingin yliopistossa lihatiede ja -teknologia on pieni erityisala elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastossa, ja opetuksesta huolehtii yksi opettaja, apulaisprofessori Per Ertbjerg, joka myös osallistuu digitaalisten koulutusmateriaalien toteutukseen.

Puolanteen mukaan menneisyydessä opiskelijoilla oli hyvät mahdollisuudet harjoitella liha-alan yrityksissä läpi koko prosessiketjun. Nykyisessä valtavien, koneellistettujen tehtaiden linjatyöskentelyssä se ei ole mahdollista.

– Kun luennoissa voi tukeutua digitaaliseen materiaaliin, voidaan opetuksessa keskittyä enemmän systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja seminaarityöskentelyyn.

Tutustu lahjoitusten vaikuttavuuteen