Nanolääkkeet mullistavat täsmälääkinnän

Tapani Viitala kehittää nanolääkkeitä, jotka voivat kuljettaa lääkeaineita tarkasti kohteisiinsa.

Mitä tutkit?

Tutkin, miten nanoteknologisten ratkaisujen avulla voisi kehittää tehokkaampia lääkeaineita eli nanolääkkeiksi kutsuttuja uusia lääkeformulaatioita. Nanolääkkeet voisi mieltää pieniksi roboteiksi, jotka kulkeutuvat elimistössämme juuri tiettyihin vaurioituneisiin tai sairastuneisiin kohteisiin. Niihin päästyään ne vapauttavat lääkettä, joka hoitaa tai parantaa, vähän niin kuin 1980-luvun animaatiosarjassa ”Olipa kerran elämä” visioitiin immuunijärjestelmän toimivan. Nanolääkkeet ovat kooltaan tuhannesosa hiuksen läpimitasta.

Kehitän myös uudenlaisia mittausmenetelmiä, joiden avulla voidaan tutkia ja paremmin ymmärtää, miten nanolääkkeiden ominaisuudet vaikuttavat niiden toimintaan.

Mihin ja miten tutkimuksesi vaikuttaa?

Nanolääkkeet ovat kiehtovia, sillä niillä pystytään kohdentamaan lääkeaineita elimistössä entistä tarkemmin. Tämä vähentää lääkeaineiden sivuvaikutuksia, parantaa niiden tehokkuutta ja vähentää niiden ympäristökuormitusta.

Tutkimukseni auttaa meitä ymmärtämään, miten suunnitella ja valmistaa juuri oikeanlaisia ja erittäin tehokkaita nanolääkkeitä, jotka kohdentuvat oikeisiin paikkoihin elimistössä ja pystyisivät kuljettamaan lääkeaineita vaikeasti saavutettaviin kudoksiin, kuten aivoihin tai silmään. Tämä mahdollistaisi monien erilaisten vaikeiden sairauksien hoitamisen.

Kehittämäni uudet tutkimusmenetelmät voisivat parhaassa tapauksessa nopeuttaa nanolääkkeiden kehittämistä ja siirtymistä tutkimuksesta hoitokäyttöön. Lisäksi ne voisivat vähentää eläinkokeiden tarvetta uusien nanolääkkeiden kehitysvaiheessa.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Tällä hetkellä minua inspiroi solunulkoisiin vesikkeleihin ja pallomaisiin nukleiinihappojen kuljettajiin liittyvä poikkitieteellinen tutkimusyhteistyö. Solunulkoiset vesikkelit ovat eräänlaisia elimistön monissa eri kudoksissa esiintyviä luonnollisia nanopartikkeleita. Yhteistyössä Veripalvelun tutkijoiden ja Helsingin, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen tutkijaryhmien kanssa tutkimme, voiko solunulkoisia vesikkeleitä hyödyntää etenevien, parantavaa hoitoa vailla olevien sairauksien hoidossa ja diagnostiikassa.

Pallomaisia nukleiinihappojen kuljettajia tutkin yhteistyössä Turun ja Åbo Akademin tutkimusryhmien kanssa. Pallomaiset nukleiinihapot ovat nanokokoluokan nukleiinihappokuljettajia, joilla mielestäni on todella suuret mahdollisuudet mullistaa eturauhas- ja rintasyövän tapaisten vaikeiden sairauksien hoito.

 

Tapani Viitala on uusien lääkeformulaatioiden professori farmasian tiedekunnassa.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.