Yleisökaivaukset II maailmansodan aikaisella saksalaisella vankileirillä Inarissa

Lapin synkkä kulttuuriperintö -projekti (Helsingin ja Oulun yliopistot) ja saamelaismuseo Siida (Inari) järjestävät yhdessä arkeologiset yleisökaivaukset II maailmansodan aikaisella saksalaisten vankileirillä Inarissa 7.–16.8.2017.

Kaivauskohde on toisen maailmansodan aikainen saksalaisten vankileiri Inarin Hyljelahdessa. Leirillä työskenteli neuvostoliittolaisia sekä muita sotavankeja ja pakkotyöläisiä tienteossa ja metsätöissä, ja paikalla on myös sotavankien hauta. Historioitsija Lars Westerlund on alustavasti yhdistänyt Hyljelahden leirin saksalaisten rangaistusleiriin (Polarstraflager), jossa majoitettiin myös venäjänjuutalaisia sotavankeja. Kaivaukset valaisevat toivottavasti myös tätä yhteyttä.

Kaivauksille osallistuu tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi vapaaehtoisia kaivajia, jotka ovat ilmoittautuneet mukaan ennalta. Yleisö pääsee myös halutessaan tutustumaan kaivauksiin (ajo-ohjeet saa Siidan lipunmyynnistä). Lisäksi iltaisin järjestetään Siidassa arkeologista kenttätyötä käsitteleviä yleisöluentoja ja ekskursiot Kaamasen ja Karigasniementien sotahistoriallisille kohteille. Luennoitsijoiden joukossa on myös vankileirien ja konfliktien tutkimukseen erikoistunut skottitutkija Iain Banks. Yleisötilaisuudet ovat ilmaisia, eikä erillistä ilmoittautumista tarvita.

Monitieteiseen tutkimusryhmään kuuluu arkeologeja, historioitsijoita, museologeja ja kansatieteilijöitä Suomesta, Norjasta, Skotlannista (Glasgowin yliopisto), Italiasta (European University Institute) ja Kanadasta (Athabasca yliopisto). Lapin synkkä kulttuuriperintö -projekti on tutkinut aiempina kenttäkausinaan erityyppisiä II maailmansodan aikaisia kohteita, myös saksalaisten vankileirejä, ja nämä tutkimukset ovat valaisseet monia teemoja, joista ei löydy tietoa kirjallisista lähteistä. Aivan uutta tietoa on saatu esimerkiksi vankien elin- ja majoitusoloista, suhteesta vartijoihin, sekä vankileirien tilallisista järjestelyistä. Vankileirejä ja niistä tehtäviä tulkintoja voi hyödyntää myös laajemmin linsseinä, joiden kautta voi tarkastella erilaisia yleismaailmallisia kysymyksiä, liittyen esimerkiksi käsityksiin vangeista ja pakolaisista, asenteisiin heitä kohtaan, sekä luonnon ja ihmisten suhteisiin.

Kaivausten edistymistä voi seurata sosiaalisessa mediassa:

Lisätietoja:

Kaivaustenjohtaja Oula Seitsonen (Helsingin yliopisto): 040 502 5892, oula.seitsonen@helsinki.fi
Lapin synkkä kulttuuriperintö -projektin johtaja Vesa-Pekka Herva (Oulun yliopisto): vesa-pekka.herva@oulu.fi

Valokuvia löytyy Dropbox-kansiosta (valokuvaaja Oula Seitsonen)