Wikipedia akateemisena tekstinä

Vielä viime vuosisadalla – vain muutama vuosikymmen sitten, tietoa etsittiin kirjahyllyjen moniosaisista tietosanakirjoista – mutta nykyopiskelija avaa yhä useammin tietokoneensa ja etsii tietoa Wikipediasta.

– Wikipedia on 2000-luvun tietosanakirja. Tieteenalojen parhaat asiantuntijat kirjoittivat painettujen tietosanakirjojen, kuten Encyclopedia Britannican, artikkelit. Wikipediaan voi sen sijaan kirjoittaa kuka tahansa, jolla on pääsy tietokoneelle ja internetyhteys kellonajasta tai sijainnista riippumatta, englannin kielen tutkija Turo Hiltunen sanoo.

Wikipediaa käyttävät miljoonat ihmiset päivittäin, myös yliopisto-opettajat ja opiskelijat. Englanninkielisellä Wikipedialla arvioidaan olevan puoli miljardia käyttäjää kuukausittain.

– Itsekin olen käyttänyt Wikipediaa pitkään. Kun hakee tietoa jostain itselle vähemmän tutusta aiheesta, aika usein päätyy lukemaan siitä kirjoitettua Wikipedia-artikkelia,  Hiltunen sanoo.

Wikipedia laajenee eri kielillä

Turo Hiltunen on korpuslingvisti eli hän tutkii englannin kielen rakennetta ja käyttöä suurista tekstiaineistoista tietokoneen avulla. Wikipedia tarjoaakin korpuslingvistille mainion aineiston, sillä koko sen tekstimassan voi halutessaan ladata omalle koneelleen ja analysoida sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tekstikorpusta.

– Wikipediasta syntyvä korpus on kyllä todella suuri, ja sen prosessointi voi olla hankalaa. Erilaisia menetelmiä on kuitenkin kehitetty, Hiltunen kertoo.

Wikipedia tarjoaakin korpuslingvistille mainion aineiston, sillä lingvisti voi halutessaan ladata koko tekstimassan omalle koneelleen ja analysoida sitä samalla tavalla kuin mitä tahansa muuta tekstikorpusta.

Englanninkielisessä Wikipediassa on tällä hetkellä noin viisi miljoonaa artikkelia, ja se laajenee koko ajan. Wikipediaa muokataan ja parannetaan jatkuvasti.

– Uskon, että tulevaisuudessa myös muiden kielten Wikipedia tulee olemaan samalla tasolla kuin englanninkielinen. Tätä varten etsitään koko ajan uusia teknologioita.

Turo Hiltunen tutkii Wikipedian suhdetta tieteelliseen kirjoittamiseen. Häntä kiinnostaa, miten Wikipedian tekstit eroavat paitsi perinteisistä tieteellisistä tekstilajeista kuten tutkimusartikkeleista, myös opiskelijoiden kirjoittamista teksteistä. Hän on tarkastellut muun muassa lääketieteen ja kirjallisuustieteen artikkeleita ja vertaillut erilaisten akateemisten tekstien ja Wikipedian artikkeleiden sanastoa.

Videolla englannin kielen yliopistonlehtori Turo Hiltunen kertoo (englanniksi) tutkimuksestaan ja siitä mihin Wikipediaa voi hänen mielestään käyttää.