Vuorovaikutuksen tutkimus ratkoo työpaikkojen kieliongelmia

Työnantajien suomen kielen vaatimukset ja sopivien työntekijöiden taidot eivät aina kohtaa. Vuorovaikutuslingvistiikan professori Salla Kurhila etsii kollegoineen ratkaisuja työpaikkojen kielihaasteisiin.

Mitä tutkit?

Tutkin ihmisten välistä kanssakäymistä. Olen tutkinut esimerkiksi sitä, miten keskustelijat korjaavat erilaisia vuorovaikutuksen ongelmia esimerkiksi tilanteissa, joissa he eivät ole hahmottaneet, mitä edellä on sanottu tai tunnistaneet joitain osia edeltävästä puheesta.

Erikoisalaani on toisella, ei äidinkielellä, käytävän vuorovaikutuksen tutkiminen. Tutkin tilanteita, joissa on mukana sekä suomea ensikielenään puhuvia että suomea toisena kielenä puhuvia.

Mihin ja miten tutkimuksesi aihe vaikuttaa?

Minun ja kollegoideni uusi hanke keskittyy monikielistyvään työelämään. Suomalaiset työpaikat tarvitsevat työntekijöitä, ja muualta Suomeen muuttaneet toivovat pääsevänsä töihin. Kielitaito on tässä usein esteenä. Työnantajat saattavat vaatia alusta lähtien erittäin vahvaa suomen kielen taitoa, tai sitten ajatella, että työyhteisön pitää vaihtaa kommunikaation kieli englanniksi, kun joukossa on joku, joka ei osaa suomea.

Hankkeemme pyrkii löytämään keinoja, joilla työyhteisöjen monikieliset resurssit tulisivat nykyistä paremmin hyödynnetyiksi ja muualta tulevan työntekijän suomen kielen oppimista tuettaisiin työpaikalla.

Mikä alallasi inspiroi sinua erityisesti juuri nyt?

Uuden hankkeen käynnistäminen inspiroi. Meillä on huikean yhteistyöhaluiset työelämäkumppanit ja erinomainen tutkijatiimi.

Vuorovaikutustutkimuksessa minua kiehtoo tutkimuksen tärkeys ajankohtaisten ilmiöiden kannalta; esimerkiksi vuorovaikutus erilaisilla teknologiavälitteisillä alustoilla tai ihmisen ja koneen kanssakäyminen kaipaavat ehdottomasti vuorovaikutuksen sosiaalisia ja kielellisiä rakenteita ymmärtävää tutkimusta.

 

Salla Kurhila on vuorovaikutuslingvistiikan professori humanistisessa tiedekunnassa.

Katso Salla Kurhilan uuden professorin tervetuliaisluento 4.12.2019.

Tutustu muihin uusiin professoreihin.