Vuoden Kristiina -palkinnon saavat Trasek ry ja Translaki2019-kampanja

Vuodesta 2001 jaettu palkinto myönnettiin työstä translain muutoksen edistämiseksi.

Helsingin yliopiston sukupuolentutkimuksen tieteenala on valinnut Vuoden Kristiina  -palkinnon saajiksi Trasek ry:n ja Translaki2019-kampanjan.

Trasek ry on tehnyt 1980-luvulta alkaen tavoitteellista ja pitkäjänteistä työtä sukupuolen moninaisuuden tunnistamisen ja tunnustamisen hyväksi, jakanut tietoa ja pyrkinyt eri tavoin parantamaan käytännössä sukupuolivähemmistöjen asemaa. Jo vuoden 2003 translain uudistus oli paljolti yhdistyksen aktiivisen työn tulosta. Vuonna 2016 Trasek ry toteutti ”Kuuluu kaikille”- kampanjan yhdessä Setan kanssa.

Suomen translainsäädännön puutteet ovat laajasti kansainvälisesti tiedossa. Translaki2019-kampanjan tavoitteena on saada uusi translaki eteenpäin eduskunnassa tällä hallituskaudella. Translain uudistusta kannatetaan tutkimusten mukaan laajasti, mutta myös vastustus on voimakasta, eikä julkista tukea helposti löydy. Trasek ry ja Translaki2019-kampanja toimivat puhtaasti vapaaehtoisvoimin. Transihmisten täydet ihmisoikeudet ovat sukupuolentutkimuksen valossa sekä feministinen että yleinen syrjimättömyyteen, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä kysymys.

Vuoden Kristiina -palkinto kantaa sukupuolentutkimuksen Helsingin yliopistossa käynnistäneen Kristiina-instituutin nimeä, ja se myönnetään vuosittain sukupuolentutkimuksen tunnetuksi tekemisestä ja sukupuolen perusteella tapahtuvan syrjinnän ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tehdystä työstä. Palkinto on myönnetty vuodesta 2001 lähtien.

Lisätietoja:

Aino-Maija Elonheimo: aino-maija.elonheimo@helsinki.fi;

Tuija Pulkkinen: tuija.k.pulkkinen@helsinki.fi