Vitsit voivat auttaa selviämään järkyttävissä tilanteissa – hyvän ja huonon vitsin raja tajutaan usein vasta, kun joku loukkaantuu

Alempiarvoisille nauraminen on iso osa huumorin historiaa, samoin ahdistusta purkava vitsailu, folkloristiikan tutkija sanoo. Häneen itseensä iskee absurdi huumori.

Mikä tekee vitsistä hauskan, folkloristiikan dosentti Kirsti Salmi-Niklander? Vielä ei kai ole keksitty jokaista naurattavaa vitsiä?

— Hyvä vitsi käsittelee ajankohtaista asiaa, josta ihmiset ovat ahdistuneita, vihaisia tai huolissaan. Folkloristi Elliott Oringin mukaan hyvään vitsiin tarvitaan inkongruenssi: yhteen sopimattomat asiat yhdistyvät yllättävällä tavalla.

— Ehdotonta reseptiä ei ole. Sama vitsi ei ole hauska kaikissa tilanteissa tai kaikille ihmisille.

Miksi hauskaksi tarkoitettu sutkautus saattaa loukata?

— Vitseillä on rajansa. Se raja usein huomataan vasta kun se ylitetään — ja joku loukkaantuu. Platonin ja Aristoteleen mielestä huumori on sitä, että nauretaan ihmisille, joiden katsotaan olevan jollain lailla tyhmempiä tai alempiarvoisia. Tämä ylemmyysteoria on näkynyt vaikkapa koronapandemian aikana, kun esiin ovat tulleet rokotettujen ja rokottamattomien ristiriidat. Jos ihmiset tulkitsevat vitsin alentavana, se voi loukata.

Miksi rankoista aiheista, kuten sairaudesta, vammasta tai kuolemasta, voidaan heittää läppää?

Sigmund Freudin mukaan ihmiset nimenomaan vitsailevat vaikeista asioista. Kun asiat pelottavat, huumori voi tehdä niistä helpommin käsiteltäviä ja tuoda helpotuksen tunteen. Nauru on tärkeää resilienssille, henkiselle kapasiteetille, joka ylläpitää ihmisen hyvinvointia erityisesti vaikeissa tilanteissa.

— Huumori voi auttaa niitä ihmisiä, jotka joutuvat kohtaamaan työssään kuolemaa ja muita järkyttäviä tilanteita. Sotien aikana on myös käytetty omaa rintamahuumoria.

Miten vitsit ovat muuttuneet viimeisen 50 vuoden aikana? Mitkä asiat eivät naurata enää?

— 1970-luvun suositut elefantti- ja blondivitsit ovat menettäneet hohtoaan. Nykyajan vitsit elävät esimerkiksi Twitterissä, joka tarjoaa vitseille tyypillisen tiiviin muodon. Tämän päivän vitsit saattavat olla enemmän visuaalisia kuin verbaalisia.

— On paljon vitsejä, jotka ovat olleet hauskoja menneillä vuosikymmenillä, mutta joita meidän voi olla vaikea ymmärtää, esimerkiksi sodanjälkeisten pula-aikojen huumori. Toisaalta nykypäivän työpaikkahuumorissa on samoja elementtejä kuin maatalousyhteiskunnan vanhoissa isäntä ja renki -kaskuissa.

Mitä hyvää vitsit tuovat ihmisten keskuuteen? Entä huonoa?

— Ainahan on hyvä, että ihmiset nauravat! Erityisen hyviä ovat sellaiset absurdit vitsit, jotka eivät voi loukata ketään.

— Jos vitsissä on selvästi jonkun ihmisryhmän tuomitseva kärki, niin sitä voidaan käyttää poissulkemisen välineenä. Ne voivat kohdistua kehen tahansa, joka määritellään muita tyhmemmäksi tai alempiarvoiseksi.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 1/2022.