Villasukan kutominen rentouttaa kuin meditaatio, mutta voiko käsitöiden tekeminen olla myös hengellinen kokemus?

Riikka Myllys kirjoitti teologian väitöskirjansa naisista, joille käsityöt ovat arjen uskontoa.

Artikkeli on julkaistu Yliopisto-lehdessä 4/2022. 

Uusi yhteisöllinen käsityöinnostus virisi Suomessa 2000-luvulla. Ohjeet ja kuvat töistä alkoivat sittemmin levitä myös somessa. Käsityöbuumi kosketti teologi Riikka Myllystä: kouluaikainen harrastus palasi hänen elämäänsä.

Aihe alkoi koukuttaa myös teoriatasolla. Myllys sai ajatuksen tutkimuksesta, joka liittyisi arjen harrastuksen henkisiin ja hengellisiin ulottuvuuksiin. Tärkeän sysäyksen antoi Yhdysvalloissa virinnyt tuore tutkimussuuntaus, eletyn uskonnon näkökulma. Uskontososiologi Nancy T. Ammermanin teos Sacred Stories, Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life (2014) on ollut Myllyksen tärkein teoreettinen työkalu.

— Kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessi näytti hapuilevalle tutkimusidealleni vihreää valoa.

Neljän käsityöryhmän naiset kertoivat Myllykselle, mitä tekstiilitöiden tekeminen heille merkitsee. Vaikka käsitöitä tehdään arjessa, tekeminen myös nostaa arjen yläpuolelle.

Moni nainen sanoo kestävänsä elämää paremmin neulomisen, virkkaamisen ja ompelutöiden avulla. Käsityöt antoivat taukoja, joiden aikana voi irrota arjen vaatimuksista. Näin käsillä tekeminen lähestyy meditaatiota, Myllys luonnehtii.

Hengellisyyttä ei ole helppo sanallistaa

— Uskonnosta ja Jumalasta kysyminen on suomalaisittain intiimiä. Kysymyksiä tulee lähestyä rauhallisesti ja ajan kanssa, koska suhdetta hengellisyyteen voi olla vaikea edes sanallistaa.

Sosiaalisuus ja toisten hyväksi tekeminen limittyivät toisilla naisilla uskonnollisiin kokemuksiin. Toisilla taas henkinen ulottuvuus liittyi ennen kaikkea yksityiseen elämänalueeseen ja jokapäiväisistä etapeista selviämiseen.

Ihmistieteellinen kirjoittaminen vaatii paljon ja on hidasta, Myllys kuvaa. Se myös kehittää omaa ajattelua.

— Akateeminen palaute on välillä tömäkkää ja menee syvälle. Silti koin, että kritiikki käynnisti uuden löytämisen. Olennainen alkoi kirkastua, tutkija kertoo.

Riikka Myllys väitteli 25.3. aiheesta Silmukoihin kudottu hengellisyys: Käsitöiden tekeminen suomalaisten naisten arjen uskontona Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston tiedeaikakauslehti, joka on sitoutunut Journalistin ohjeisiin.