Väitös: Parisuhteen yhteisymmärrys löytyy vieraallakin kielellä

Kulttuurienvälisten avioliittojen yleistyessä yhä useampi käyttää parisuhteensa lingua francana englantia.

Usein ajatellaan, että kunhan puolisot oppivat puhumaan toistensa äidinkieliä, jompi kumpi niistä valitaan suhteen pääkieleksi. Mutta kun on tottunut puhumaan tiettyä kieltä puolisonsa kanssa, sitä on vaikea muuttaa, kertoo tutkija Kaisa Pietikäinen. Hän on tutkinut väitöskirjassaan näiden ns. ELF-pariskuntien vuorovaikutusta.

Ei vain englantia

ELF-pariskuntien kieli ei kuitenkaan ole pelkästään englantia.

– Parit suhtautuvat avoimuudella kielten sekoittamiseen, ja toisista kielistä lainatuista sanoista ja ilmaisuista tulee vähitellen niin luonteva osa heidän kieltään, etteivät he välillä itsekään huomaa vaihtavansa kieltä, Kaisa Pietikäinen kuvaa.

ELF-pariskunnat identifioituvat pääosin englantia puhuviksi pariskunniksi, mutta ovat tietoisia myös muiden kielten läsnäolosta pariskuntakielessään.

– Jos aikaisemmin ajateltiin, ettei lingua franca voi toimia identiteetin välineenä tai sillä ei voi ilmaista tunteitaan, niin se ei pidä lainkaan paikkaansa ELF-pariskuntien kohdalla.

Ymmärtäminen varmistetaan luovin keinoin

Pietikäisen mukaan väärinymmärrykset eivät ole kovin yleisiä ELF-pariskuntien keskustelussa. Pariskunnat panostavat ymmärtämistä tukeviin keinoihin, esim. sanottavan toistamiseen eri tavalla ja ymmärtämisen varmistamiseen puhekumppanilta. ELF-pariskunnat käyttävät hyväkseen jopa piirtämistä ja onomatopoeettisia ilmaisuja.

Riitatilanteissa hiljaisuus huomataan

Myös hiljaisuudella on merkitystä.

– Hiljaisuus ei tarkoita vain sitä, että "nyt olemme eri mieltä" tai että "olen loukkaantunut sinulle". Sillä voidaan myös välttää sanomasta sellaisia asioita, jotka olisivat puhujalle epäsuotuisia tai osoittaa puolisolle, että huumorilla ei nyt pääse tästä pinteestä pois. Näillä havainnoilla ei tosin ole mitään tekemistä sen kanssa että parit puhuvat englantia keskenään, vaan ne ovat varmasti tuttuja kaikille pitkäaikaisille pariskunnille, Pietikäinen huomauttaa.

****

MA Kaisa Pietikäisen väitöskirja "English as a Lingua Franca in Intercultural Relationships – Interaction, Identity, and Multilingual Practices of ELF Couples" tarkastetaan 10.11.2017 klo 12 Helsingin yliopiston kielikeskuksen juhlasalissa, Fabianinkatu 26, 3. krs.

Vastaväittäjänä on professori Johannes Wagner, Syddansk universitet, ja kustoksena toimii professori Sanna-Kaisa Tanskanen. Väitöskirja on luettavissa E-Thesis-palvelussa.

Väittelijän yhteystiedot:
Kaisa Pietikäinen
kaisa.pietikainen@helsinki.fi.