Vaikutusvaltaisen islamistijohtajan Koraanin tulkinta sosiopoliittisesti värittynyt

FM Maria Pakkalan ajankohtainen väitöstutkimus paneutuu islamismin teologisiin juuriin. Tutkimuksessa perehdytään yhden keskeisen ja vaikutusvaltaisen islamistiteologin, Hizbollahin hengellisen johtajan Muhammad Hussein Fadlallahin (1935–2010), ajatuksiin kristityistä ja juutalaisista. Islamistiseen ajatteluun ja koraaninselityksiin perehtyminen auttaa ymmärtämään, miten islamistit perustelevat toimintaansa, miten islamismi toimii ja mitkä ovat sen lopullisia päämääriä.

”Älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä ystäviksenne!” (Koraani 5:51)

Islamin pyhän kirjan Koraanin mukaan muslimien ei tule ottaa juutalaisia tai kristittyjä ystävikseen, mutta tätä Koraanin kohtaa (5:51) on ymmärretty, tulkittu ja käännetty eri tavoin. Tutkimuksessaan Maria Pakkala paneutuu tämän ja muiden juutalaisia ja kristittyjä käsittelevien kohtien selitykseen Fadlallahin ajattelussa ja vertailee sitä muiden keskeisten koraanintulkitsijoiden ajatuksiin.

Irakissa syntynyt ja Libanonissa elänyt Muhammad Hussein Fadlallah oli vaikutusvaltainen islamisti ja Koraanin selittäjä. Suur-Ayatollahina hänellä oli kannattajia ympäri maailmaa. Fadlallah tuli kuuluisaksi, kun CIA piti häntä vastuussa useista amerikkalaisiin kohdistuneista pommi-iskuista ja sieppauksesta.

Fadlallah piti länsimaita ja Israelia vastuussa muslimien ahdingosta. Hänen mukaansa länsimaalaiset pelkäävät islamia ja yrittävät tuhota sen levittämällä moraalittomuutta ja pilaamalla muslimien mahdollisuudet edetä taloudellisesti ja tieteellisesti.

Vaikka Fadlallah kannatti jihadia ja aseellista vastarintaa, hän erottuu muista ajattelijoista olemalla valmis vuoropuheluun kristittyjen kanssa, muttei juutalaisten kanssa. Pakkalan tutkimus kuitenkin osoittaa, että vuoropuhelun päämäärä on saada kristityt auttamaan sodassa Israelia vastaan tai kääntymään islamiin. Yksi tapa käännyttää kristittyjä oli saada lännessä asuvia maahanmuuttajia toimimaan lähetystyöntekijöinä ja esimerkillisellä elämäntavallaan auttamaan länsimaalaisia näkemään islamin hyvässä valossa.

Juutalaisista Fadlallahilla on synkkä kuva. Vaikka hänellä ei näyttäisi olevan mitään juutalaisuutta vastaan uskontona, Fadlallah epäilee, että juutalaiset kannattavat käytännössä aina sionismia, ja taustalla vaikuttaa ”globaali sionistinen” salaliitto. Vahvojen lobbyjensä avulla juutalaiset käytännössä päättävät maailman politiikasta ja taloudesta. Sionistien kanssa ei saa olla missään tekemisissä.

Kaiken toiminnan päämääränä islamilainen valtio

Monien muiden islamistien tavoin Fadlallah katsoo, että muslimien on perustettava islamilainen valtio, jossa he voivat elää islamin mukaisesti. Se on hänen mukaansa ainoa tapa ratkaista muslimien ongelmat ja palauttaa menneisyyden kultakausi. Sen tiellä ovat kuitenkin erityisesti länsimaat ja Israel, mutta myös muslimien oma sekularismi. Islamilaisen valtion saavuttamiseksi muslimit saavat käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, mukaan lukien väkivalta. Fadlallahin mukaan kaikki toiminta, myös dialogi kristittyjen kanssa, lopulta tähtää islamilaiseen valtioon.

Sosiopoliittisesti värittynyt Koraanin tulkinta

Vaikka Fadlallah perustelee ajatuksensa Koraanin avulla, Maria Pakkalan mukaan hänen tulkintaansa värittää voimakkaasti Fadlallahin oma sosio-poliittinen konteksti. Koraanista saatetaan korostaa tiettyjä jakeita ja ohittaa toiset. Monitulkintaisia kohtia tulkitaan voimakkaasti modernin politiikan ja muualta tulevan ideologian valossa. Erityisesti Koraanin juutalaisia käsittelevät kohdat nähdään hyvin tummien lasien läpi ja negatiivisia kohtia korostaen.

FM Maria Pakkalan islamin tutkimuksen/Lähi-idän tutkimuksen väitöstutkimus tarkastetaan Helsingin yliopistossa 25.1.2019.