Ukrainan tilanne paikallisen ulkopuolisen silmin

Anna Kutkinan tutkimusaihe muuttui viime vuonna surullisella tapaa ajankohtaiseksi. Hänen Ukrainassa havainnoimistaan kulttuurieroista tuli äkkiä jakolinja kansanosien väliin.

Anna Kutkina kirjoitti maisterin opinnäytetyönsä nationalismista. Kun hän valmistui Budapestin Central European Universitysta, hänelle oli ehtinyt kertyä eri kansoista ja kansallisuuksista jo annos henkilökohtaistakin kokemusta.

Kutkina syntyi venäjänkieliseen ukrainalaisperheeseen, joka muutti Kanadaan tytön teinivuosina. Kanadan kansalaisuuden lisäksi hän hankki nuoruuden kotimaastaan alemman korkeakoulututkinnon — sukupuolen ja politiikan tutkimuksesta.

Nyt Kutkina valmistelee Helsingin yliopiston politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksella väitöskirjaa Regional Differences of Civil Society in Ukraine. Sen aihe alkoi hahmottua, kun Kutkina työskenteli vuosikymmenen alussa kanadalaisessa kehitysyhteistyöorganisaatiossa Itä-Ukrainassa.

– Tutkijana havainnoin tiettyjä kulttuurieroja itä- ja länsiosissa maata. Minua mietitytti se, miten kieleen, uskontoon tai etnisyyteen liittyvät eroavuudet näyttivät vaikuttavan ukrainalaisten kansalaistoimintaan paikallisesti ja kansallisesti.

Itäisen Ukrainan ykseyden loppu?

Viime vuonna Kutkinan tutkimusaiheesta tuli yllättäen erittäin ajankohtainen.

– Havaitsemani kulttuuriset eroavuudet olivat nopeasti muuttuneet vahvoiksi vastakkainasettelun laukaisijoiksi ja alkaneet jakaa kansaa kahtia.

Kutkinan lapsuus- ja nuoruusmuistot ovat hyvin erilaisia. Hän ei muista yhtäkään tapausta, jossa kodin venäjänkielisyys suhteessa koulun ukrainankielisyyteen olisi aiheuttanut kitkaa. Kaikki olivat kielestä riippumatta yhtä kansaa.

– En halua ennustaa, mutta tänä päivänä ei oikein näytä siltä, että koko itäinen Ukraina voisi säilyttää perinteisen ykseytensä.

Media pelon juurruttajana

Väitöstyössään Kutkina aikoo tutkia myös propagandaa mediassa. Miten esimerkiksi patsaat, laulut tai runous kääntyvät voimakkaiksi poliittisen toiminnan välineiksi?

– Medialla on suora ja vahva vaikutus vastakkainasettelun ja pelon juurruttamisessa, Kutkina sanoo.

– Monimuotoisista elementeistä rakentuvaa ukrainalaista kulttuuria käytetään tällä hetkellä keinoina konfliktin yllyttämiseen, ja tämä on johtanut traagisesti ihmishenkien menetyksiin konfliktin molemmilla puolilla.

Helsingin yliopiston rahastojen ja lahjoittajien vuosikirja: yliopiston tiedesäätiö rahoitti Anna Kutkinan tutkimusta (pdf, s.63)