Työelämäkurssi antaa kulttuurintutkijoille käytännön valmiudet konferenssityöhön

Etnologian ja folkloristiikan alojen verkkokonferenssin työelämäkurssilla opiskelija pääsee toimimaan todellisessa konferenssiympäristössä.

– Kurssilla perehdytään kansainvälisen verkkokonferenssin suunnitteluun, miten se järjestetään ja miten ja kenelle siitä tiedotetaan, kurssin vastuuopettaja, tutkijatohtori Anna Rauhala kertoo.

– Lisäksi opiskelijat pääsevät käyttämään Whova-verkkoalustaa.

Kiinnostavalla kurssilla opiskelijat pääsevät heti käytännön työhön

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman ja kulttuuriperinnön maisteriohjelman toteuttama viiden opintopisteen työelämäkurssi on suunnattu ensisijaisesti folkloristiikan ja kansatieteen opiskelijoille mutta myös muiden opintosuuntien ja ohjelmien opiskelijat ovat tervetulleita kurssille. Kurssille otetaan 29 opiskelijaa.

Opintojakso koostuu eri luennoitsijoiden pitämästä johdanto-osuudesta, jossa opiskelijat perehdytetään kurssille ja tehtäviin, sekä itse konferenssityöskentelystä. Varsinainen konferenssi järjestetään 19.-24. kesäkuuta, jossa opiskelijat toimivat avustavissa tehtävissä konferenssipäivien aikana 21.–24.6.2021.

Kansainvälien etnologien ja folkloristien yhdistys SIEF – International Society for Ethnology and Folklore järjestää kahden vuoden välein kansainvälisen konferenssin eurooppalaisissa yliopistoissa. Vuoden 2021 konferenssi Breaking the rules? Power, Participation, Transgression toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Etnologien ja folkloristien lisäksi konferenssi on suunnattu lähitieteenalojen edustajille kuten antropologeille ja kulttuurihistorioitsijoille.

– Koronapandemian vuoksi verkkoympäristöön siirrettyyn konferenssiin saatiin jo Early bird - vaiheessa ennätysmäärä, yli 1000 ilmoittautunutta, osallistujia ympäri maailmaa, Rauhala iloitsee.

Kalevalaseura sponsoroi konferenssia sosiaalisella ohjelmalla

Jo toukokuussa osa opiskelijoista pääsee avustamaan konferenssia sponsoroivan Kalevalaseuran musiikkiohjelman kuvauksiin. Musiikkiperformanssit ovat osa konferenssin sosiaalista ohjelmaa. Ohjelma striimataan kahden päivän aikana Kaapelitehtaalta ja esitetään tallenteina konferenssiohjelmassa. Avajaisissa kuullaan kokeelliseen ääniteatteriin ja arkaaiseen runolauluun erikoistuneen Iki-Turson runolaulua. Lisäksi avajaisissa esiintyy Emilia Lajusen ja Suvi Oksalan viisikielisen hybridiviulun akustinen kokoonpano, joka kuulostaa soittajamääräänsä suuremmalta. Konferenssissa esiintyy myös musiikissaan räppiä, laulua ja riehakasta reivimeininkiä haitareilla ja syntetisaattoreilla höystettynä yhdistävä Suistamon Sähkö. Seminaarin päätösjuhlassa kuullaan Angelin tyttöjen joikuja. Virallisen ohjelman päättymisen jälkeen virtuaali-illanvieton tunnelmasta vastaa DJ Samuli Laitinen Popmaster Oy:sta.

– Pienen opiskelijamäärän on mahdollista koronarajoitusten salliessa liittyä kuvausten tanssiyleisöön.

Opiskelijat laativat kesäkuun loppuun mennessä loppuraportin konferenssista omista kokemuksistaan käsin. Raportin tarkoituksena on reflektoida omaa oppimista sekä tuoda esiin konferenssin aikana ilmenneitä hyviä käytäntöjä ja kehitysehdotuksia. Konferenssin toteutuksen osa-alueiden toimivuuden havainnoiminen ja niistä kirjoittaminen tukevat opiskelijan työelämätaitojen oppimista sekä antavat arvokasta käytännön tason palautetta konferenssin järjestäjille.

Mitä työelämäkurssin jälkeen?

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kansainvälisen verkkokonferenssin suunnittelun, toteutuksen ja viestinnän perusteet. Lisäksi hän osaa tarkastella ja arvioida erilaisten toteutusvaihtoehtojen toimivuutta sekä tehdä kehittämisehdotuksia.

Käytännön työelämätaidot tukevat tiedon soveltamisen taitojen lisäksi etnologien ja folkloristien sekä muiden kulttuurien tutkimuksen opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia perinteisinä pidettyjen museo- ja arkistoalojen sekä akateemisen tutkimuksen lisäksi muille soveltuville aloille.

– Erilaiset verkkoympäristössä toteutettavat tapahtumat ovat osa tulevaisuuden toimintaympäristöjä. Käytännön työkokemus konferenssissa vahvistaa valmiuksia toimia monipuolisesti erilaisissa verkkoympäristöissä toteutettavien tapahtumien parissa.

Haku työelämäkurssille

Ilmoittautuminen ja hakukirje 6.5.2021 mennessä

- lyhyt esittely itsestä ja omasta motivaatiosta
- tähänastiset opinnot
- kielitaito
- aikaisempi kokemus konferensseista
- odotukset kurssilta
- mahdollisuus osallistua konferenssin aikana (päivät ja kellonajat)

Kurssisivu