Tunnustamisen ja vuoropuhelun tiellä

Teologia.fi ja Teologinen Aikakauskirja tarjoavat uusimmassa yhteisteemanumerossaan katsauksen dialogeihin kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen välillä sekä muiden uskontojen kesken.

− Jäävätkö ekumenian ja uskontodialogin aikaansaannokset vain merkinnöiksi neuvotteluasiakirjoihin vai voisivatko ne edesauttaa myös käytännössä kohti rauhanomaista rinnakkaiseloa ja suvaitsevaisuutta ihmisten välillä, kysyy systemaattisen teologian yliopistonlehtori Virpi Mäkinen teemanumeron pääkirjoituksessa.

Numerossa avataan, mihin ekumeniassa ja uskontodialogissa pyritään, mitä on jo saavutettu sekä millaisia haasteita on vielä edessä.

Uskontodialogia eilen ja tänään peilataan muun muassa globalisaation tuottamaan uudenlaiseen vaihtoehtouskonnollisuuteen.

− Viime aikoina valtavan suosion saavuttaneet mielenrauhaa ja tasapainoa korostavat elämäntaito-oppaat ja menetelmät (esim. mindfullnes) ammentavat, usein tietämättään, Intian uskonnollis-filosofisesta perinteestä, Mäkinen kirjoittaa.

Käsiteltävänä on lisäksi Helsinkiin kaavailtu suurmoskeijahanke ja siihen liittyvät taloudelliset, poliittiset, uskonnolliset ja medioitumisen ulottuvuudet.

Kokonaisuudessaan teemanumero tuo esille sen, kuinka ekumeeniset neuvottelut ja uskontodialogit ovat aina yhteydessä laajempiin kulttuurisiin, poliittisiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin sekulaarissa yhteiskunnassa.

Näkemyserot esimerkiksi kristillisestä ihmiskäsityksestä ja seksuaalietiikasta vaikuttavat keskustelujen taustalla paljon, tosinaan kirkot taas ovat jo itsessään vahvoja poliittisia toimijoita, kuten Ukrainassa Kiovan Euromaidan-mielenosoitusten aikaan.

Teologia.fi:ssä ekumeniasta ja uskontodialogeista kirjoittavat:

Syys-lokakuun vaihteessa ilmestyvästä Teologisesta Aikakauskirjasta löytyvät aihetta laajemmin taustoittavat tutkimusartikkelit.

Lisätietoja:

Virpi Mäkinen, Teologisen Aikakauskirjan päätoimittaja, Systemaattisen teologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, puh. 02941 21732, s-posti: virpi.makinen (at) helsinki.fi

Pekka Rautio, viestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto, puh. 02941 24050, s-posti: pekka.rautio (at) helsinki.fi

Teologia.fi ja Teologinen Aikakauskirja

Teologia.fi-palvelua ylläpitävät Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Sivustolla julkaistaan suomalaista teologista tutkimusta ja teologisia puheenaiheita esittelevää materiaalia vuosittain kolmen eri teeman kautta.

Teologinen Aikakauskirja on Pohjoismaiden laajin teologinen tieteellinen julkaisu. Se on omalla alallaan Suomen johtava kaikki teologiset tieteenalat kattava aikakauskirja, jonka tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella. Teologinen Aikakauskirja ei sitoudu mihinkään (kirkko)poliittiseen suuntaukseen, vaan on puolueeton ja avoin kaikille teologiaa ja sen lähitieteitä käsitteleville kirjoituksille. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa.