Tieteellisen tiedon rakentumisen tutkimiseen viisivuotinen ERC-rahoitus

Tutkijatohtori Soile Ylivuori sai viisivuotisen ERC-rahoituksen hankkeelleen Medical Electricity, Embodied Experiences, and Knowledge Construction in Europe and the Atlantic World, c.1740–1840 (ELBOW). Ylivuori työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa ja humanistisessa tiedekunnassa.

Soile Ylivuoren hankkeessa tutkitaan tieteellisen tiedon rakentumista 1700-luvun Euroopassa ja atlanttisessa maailmassa. Tapaustutkimuksena hän käyttää kokemuksia sähkölääketieteestä. Hanke käynnistyy 1.9.2022.

Ylivuoren mukaan sähkön toimintaperiaatteiden keksimisen myötä 1700-luvun Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtasi suoranainen sähkövillitys, kun lääkärit, luonnonfilosofit ja puoskarit yrittivät kilvan soveltaa tätä ihmeellistä luonnonvoimaa ihmiskunnan terveyden edistämiseen erilaisin kokeellisin menetelmin. Siksi Ylivuori tarkastelee sähkölääketiedettä nimenomaan potilaiden kehollisten kokemusten ja tuntemusten näkökulmasta ja etsii vastauksia muun muassa kysymyksiin: millaisiin ja kenen vaivoihin sähkölääketiedettä kokeiltiin, ja kenen kokemuksia pidettiin tieteellisesti merkittävinä?

Vuosien 1740–1840 sähköhoitokokemukset tutkimuskohteina

Sähkölääketieteen transnationaalisen historian kautta Ylivuoren tutkimuksessa tarkastellaan sukupuoli- ja luokkasidonnaisten kokemusten toistaiseksi vähän tutkittua roolia tieteellisen tiedon tuottamisessa.

– Esimerkkitapauksina nelihenkinen tutkimusryhmämme tarkastelee n. vuosina 1740–1840 Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä ja Uudessa Englannissa annettuja sähköhoitoja, Ylivuori kertoo.

Tutkimuksen lähdemateriaali koostuu potilaiden omista kuvauksista ja sähköhoitoja käsittelevistä tieteellisistä ja populaareista teksteistä; näiden kautta projektissa tutkitaan tieteellisen tiedon rakentumista hybridisoituneena ja heterogeenisena prosessina, jossa kehollisella tiedolla on keskeinen rooli. 
Historiantutkimuksellisten metodien ohella fenomenologiaa ja kognitiotiedettä hyödyntäen tutkimusprojekti pyrkii näin laajentamaan tieteen ja tiedon historian kansainvälistä tutkimusta kohti kehollisia ja kokemuksellisia tiedon lajeja.

Soile Ylivuori on valmistunut filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistosta (2016), ja hän on työskennellyt Marie Curie -tutkimusapurahalla Queen Maryn yliopistossa Lontoossa, Beinecke and Lewis Walpole Libraries -tutkimusapurahalla Yalen yliopistossa Yhdysvalloissa sekä Suomen Akatemian postdoc-apurahalla Helsingin yliopistossa. Hänen aiemmissa hankkeissaan on tutkittu ruumiillisuuden, materiaalisten identiteettien sekä tiedon ja vallan vuorovaikutuksen kysymyksiä 1700-luvulla. Ylivuori on kirjoittanut teoksen Women and Politeness in Eighteenth-Century England: Bodies, Identities, and Power (Routledge, 2019), ja hän on julkaissut useita artikkeleita muun muassa Cultural and Social History ja Historical Journal -lehdissä.

Kollegium Talks

Soile Ylivuori keskustelee Charlotte Epsteinin (University of Sydney) ja Rosi Carrin (Birkbeck University of London) kanssa 9.5. klo 17–19 Tiedekulmassa aiheesta Decolonizing the Enlightment

Voit seurata keskustelua  myös striimattuna.

Mikä on ERC Starting Grant?

ERC Starting Grant on Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusmuoto, joka on kohdistettu uransa alkuvaiheessa oleville lupaaville tutkimusjohtajille. Rahoitus on tarkoitettu oman tutkimusryhmän kokoamiseen ja itsenäisen työn käynnistämiseen Euroopassa.

Starting Grant -rahoituksen voi saada tutkija, jonka väitöstyö on enintään seitsemän vuoden takaa. Lisäksi tutkijalta vaaditaan erittäin lupaavaan tulevaisuuteen viittaavia tieteellisiä ansioita ja erinomaista tutkimussuunnitelmaa. Tutkimusala voi olla mikä tahansa.