Reformaation vaikutukset näkyvät nyky-yhteiskunnassa

Missä kaikkialla luterilaisen kristinuskon tulkinnat tulevat esille? Teologia.fi ja Teologinen Aikakauskirja tarkastelevat uudessa teemanumerossaan reformaatiota ajallisesti pitkänä ja laajana uskonnollisena, yhteiskunnallis-poliittisena ja kulttuurisena muutoksena.

− Nykytutkimuksessa on osoitettu, että monella kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän alueella reformaatio ei muuttanut käytänteitä nopeasti, vaan muutokset tapahtuivat hyvinkin hitaasti, teemanumeron päätoimittaja Virpi Mäkinen toteaa.

Yksiselitteistä ei ole sekään, missä vaiheessa keskiaikaiset reformit muuttuivat reformaatioksi tai kuinka pitkällä aikavälillä tapahtuneita muutoksia voi vielä sanoa osaksi reformaatiota.

Teemanumeron artikkeleissa erityistä huomiota kiinnitetään reformaation moniin tulkintoihin ja vaikutusyhteyksiin.

”Mitkä olivat Lutherin motiivit ja päämäärät hänen reagoidessaan esimerkiksi juutalaiskysymykseen niinkin aggressiivisesti ja vihamielisesti kuin hän teki. Entä miksi Luther hyökkäsi koko paavi-instituutiota vastaan identifioimalla paavin itse antikristukseksi?”

Keskeisenä tarkastelukohteena on kysymys siitä, mitä luterilaisuus on nyt.

Anneli Portmanin mukaan perinteinen suomalais-luterilainen vähään tyytymistä korostava identiteetti on jatkuvassa törmäyskurssissa muualta meille tulleiden itseään korostavien ”photoshoppaus” ja ”pitchaus”-trendien kanssa.

− Voidaankin nähdä, että nyky-Suomessa on meneillään kulttuurinen köydenveto, kun vanha luterilainen vaatimattomuus törmää itsensä pidäkkeettömään esilletuomiseen ja yleisen kerskailun suotavuuteen.

Käsiteltävinä ovat lisäksi luterilainen oppi ja sen muuttuminen, luterilaisten kirkkojen ekumeeninen toiminta sekä luterilaisen kirkon rooli kansainvälisessä avustustyössä ja ympäristötoiminnassa.

− Pohjois-Amerikan luterilaisilta on lähtöisin esimerkiksi ajatus ekoreformaatiosta, jonka mukaan maailman ympäristöä vakavasti uhkaava ilmastonmuutos edellyttäisi reformaation kaltaista kokonaisvaltaista, monia yhteiskunnallis-taloudellisia elämänmuotoja koskevia, radikaalejakin muutoksia, Panu Pihkala kirjoittaa.

Reformaation tulkinnat ja vaikutukset -teemanumeron artikkelit:

Lokakuun puolivälissä ilmestyvästä Teologisesta Aikakauskirjasta löytyvät aihetta laajemmin taustoittavat tutkimusartikkelit.

Teologia.fi ja Teologinen Aikakauskirja

Teologia.fi-palvelua ylläpitävät Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi sekä Itä-Suomen yliopiston teologian osasto. Sivustolla julkaistaan suomalaista teologista tutkimusta ja teologisia puheenaiheita esittelevää materiaalia vuosittain kolmen eri teeman kautta.

Teologinen Aikakauskirja on Pohjoismaiden laajin teologinen tieteellinen julkaisu. Se on omalla alallaan Suomen johtava kaikki teologiset tieteenalat kattava aikakauskirja, jonka tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella. Teologinen Aikakauskirja ei sitoudu mihinkään (kirkko)poliittiseen suuntaukseen, vaan on puolueeton ja avoin kaikille teologiaa ja sen lähitieteitä käsitteleville kirjoituksille. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa.